Kostel sv. Jana Křtitele

Logo Kostel sv. Jana Křtitele
O místu:

Farní kostel sv. Jana Křtitele v Rokytnici nad Rokytnou je v jádru románský (nepřímo zmiňován v letech 1190 a 1220); kolem kostela byl až do začátku 19. stol. hřbitov a zdá se, že částečně zachovaná hřbitovní zeď plnila ve své době i obrannou funkci. V renesanční době byla původní apsida prodloužena (nahrazena?) obdélníkovým presbytářem s přilehlou sakristií a nad ní se nacházející oratoří. O něco později byla zaklenuta původně plochostropá loď kostela, opatřená prostornějšími okny (pozůstatky předchozích raně středověkých špaletových okének jsou patrny na půdě kostela).

Zásadní přestavba kostela proběhla roku 1750 – v průčelí kostelní lodi byla postavena nová zděná věž (místo původní dřevěné), na obou stranách lodi byly postaveny boční kaple a pro přístup do areálu kostela bylo vybudováno kamenné schodiště zdobené osmi sochami světců.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 23.1. do 2.2.2022)

Den Čas intence
neděle
23.1.
08:00

Za farníky

středa
26.1.
13:00

Pohřeb paní Marie Prokopové

čtvrtek
27.1.
17:00

Mše sv. na společný úmysl

pátek
28.1.
14:00

Pohřeb P. Jaroslava Svobody

17:00

Za společenství Modliteb matek, za rodiny a děti naší farnosti

sobota
29.1.
07:30

Za Josefa Herbrycha z Chlístova, od jehož tragické smrti uběhlo 60 let a za živou a zemřelou rodinu Herbrychovu, Pokornou a za Kristu Havelkovou

neděle
30.1.
08:00

Za farníky

Místo uskutečnění

49.1839014N, 15.7722717E

Sdílejte info