Seznam duchovních farnosti

Kněží působící ve farnosti v současnosti i v minulosti

P. Mgr. Jan Krbec

P. Mgr. Jan Krbec

farář ( od 1.9.2018 )

P. Jan Bula

P. Jan Bula

administrátor (22.7.1949 - 30.4.1951 )

Datum svěcení: 29.7.1945

V letech 1945 – 1951 prožil svou kněžskou službu ve farnosti Rokytnice nad Rokytnou Boží služebník P. Jan Bula (1920-1952)

24. 6. 1920 – narozen a pokřtěn v Lukově u Moravských Budějovic

29. 7. 1945 – vysvěcen v Brně na kněze

1. 8. 1945 – ustanoven kooperátorem (kaplanem) v Rokytnici nad Rokytnou

22. 7. 1949 – po smrti faráře P. Stanislava Lakomého byl ustanoven administrátorem rokytnické farnosti

30. 4. 1951 – zatčen

15. 11. 1951 – při vykonstruovaném soudním procesu v Třebíči odsouzen k trestu smrti oběšením

20. 5. 1952 – popraven v Jihlavě

25. 3. 2004 – v Brně byl zahájen beatifikační proces P. Jana Buly

19. 12. 2015 – v Brně byla slavnostně zakončena diecézní fáze beatifikačního procesu P. Václava Drboly a P. Jana Buly

Podrobné informace o beatifikačním procesu P. Jana Buly najdete na webových stránkách http://kanonizace.biskupstvi.cz.

1