Svátost pomazání nemocných

Svátost pomazání nemocných

Ti, kterým se zhoršil jejich zdravotní stav, nebo mají před operací, či se ocitli v nebezpečí smrti, mohou kromě zdravotnické pomoci také dostat posilu od Boha pro duši i tělo.

Kdo by nechtěl mít v nemoci a utrpení takovou pomoc, jakou je přítomnost a pomoc samotného Boha?

Svátost nemocných nenahrazuje lékařskou pomoc, ale doplňuje ji či přesahuje. Tak jako se o tělo stará lékař, o duševní pomoc se stará sám Ježíš prostřednictvím této svátosti. Při slavení této svátosti kněz maže nemocného olejem na čele a rukách a prosí za jeho uzdravení a vyprošuje pro něho posilu a úlevu.

Jestliže nemocný, který přijal pomazání, znovu nabude zdraví, může v případě další těžké nemoci tuto svátost znovu přijmout. Během téže nemoci lze svátost nemocných rovněž opakovat.

 

Pomazání nemocných stářím zesláblým a nemocným lidem se také uděluje společně v kostele 1x za rok, většinou o Druhé neděli velikonoční.

 

V naléhavých případech volejte, pro sebe nebo vaše blízké, ihned a kdykoliv +420 734 511 677 (fara) +420 604 975 416 (farář), abyste si domluvili termín návštěvy kněze ať už doma, nebo v nemocnici.

V případě nedostupnosti kněze v Rokytnici se prosím obracejte na nemocničního kaplana Nemocnice Třebíč jáhna Františka Svobodu +420 730 585 987. 

 

Návštěvy nemocných


Pravidelné návštěvy nemocných, či stářím zesláblých, s podáváním sv. přijímání, probíhají první čtvrtek a první pátek v měsíci. Pokud víte o někom, kdo by měl zájem o pravidelné návštěvy kněze se sv. přijímáním, neváhejte se obrátit na duchovního správce farnosti.