Křest

Křest

Křest je první ze svátostí. Je to největší dar v životě člověka. Křtem Bůh přijímá člověka za své dítě a vkládá do něho svůj život a zapojuje ho do společenství věřících – církve. Odpouštějí se mu hříchy (u malých dětí dědičný hřích, u dospělých také i všechny osobní hříchy), získává duchovní dary – ctnost víry, naděje a lásky. Pokřtěný pak může přijmout ostatní svátosti.

 

Podmínky pro křest malého dítěte od 0–6 let

 1. Křest dítěte žádají rodiče či aspoň jeden z rodičů, ne babička nebo dědeček.
 2. Křest je rozhodnutím se pro víru a pro život z víry. Proto je nutné, aby aspoň jeden z rodičů byl pokřtěný a zavázal se, že bude své dítě vést k Bohu slovem i životem. Malé děti se křtí na víru rodičů.
 3. Před vlastním křtem účastnit se přípravy – rozhovoru o křtu, o víře a životě z víry. Délka přípravy je podle stavu víry rodičů.
 4. Kmotr má být praktikující věřící, aby mohl pokřtěného vést v křesťanské životní cestě a pomáhat rodičům v náboženské výchově. Pokud možno by měl být biřmovaný, nebo mít v úmyslu v nebližší době přijmout svátost biřmování.
 5. Křest má být v té farnosti, v které žijí rodiče. Křtem se totiž pokřtěný přičlení do konkrétní církevní obce. Pokud žadatelé bydlištěm spadají do jiné farnosti, tak je potřeba donést potvrzení svého faráře, že souhlasí se křtem v jiné farnosti.
 6. Křtí se, po vykonané přípravě při nedělní mši sv., aby svátost křtu mohlo oslavit celé farní společenství.

 

Podmínky pro křest dítěte od 7 do 14 let

 • Viz 1.–5. nahoře
 • Dítě v tomto věku by mělo o víře už samo něco vědět.
 • Žádá se proto aspoň rok společného setkávání s ostatními dětmi při výuce náboženství.

 

Pokud ani jeden z rodičů není pokřtěný, není vše ztraceno. Mohou se, pokud budou chtít, před křtem svého dítě i oni sami připravit k přijetí vlastního křtu a být pokřtěni společně jako jedna rodina.

 

Podmínky pro křest nad 15 let

 • Sám se musí pro křest rozhodnout.
 • Musí přijmout Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele a podle víry žít.
 • Minimálně roční příprava formou osobních nebo společných setkání.
 • Křest se uděluje při Velikonoční vigilii.