Kalendář akcí a událostí farnosti

Leden 2023

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1Matky Boží, Panny Marie
 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30
  • Kostel sv. Jana Křtitele

  Za fundátory a donátory farnosti, dárce a dobrodince a za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd

2sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
3Nejsvětějšího Jména Ježíš
4středa 2. týdne po Narození Páně
5čtvrtek 2. týdne po Narození Páně
6Zjevení Páně
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • Kostel sv. Jana Křtitele

  Za rodinu Štefánkovu a Starých, za zemřelou Miloslavu Hrůzovou a její rodinu

7sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze
8Křtu Páně
9pondělí 1. týdne v mezidobí
10úterý 1. týdne v mezidobí
11středa 1. týdne v mezidobí
12čtvrtek 1. týdne v mezidobí
13Pátek 1. týdne v mezidobí
14sobotní mše s nedělní platností
152. neděle v mezidobí
16pondělí 2. týdne v mezidobí
17sv. Antonína, opata
18Panny Marie, Matka jednoty křesťanů
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • Kaple sv. Cyrila a Metoděje

  Za Aloisii Novákovou, manžela, dva zetě a za živou a zemřelou rodinu Novákovu

19čtvrtek 2. týdne v mezidobí
20pátek 2. týdne v mezidobí
21sobotní mše s nedělní platností
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • Kaple sv. Cyrila a Metoděje

  Za Věru Matyášovu, syna Petra a za živou a zemřelou rodinu Matyášovu

223. neděle v mezidobí (Božího slova)
23pondělí 3. týdne v mezidobí
24sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • Kostel sv. Jana Křtitele

  Na poděkování za 40 let manželství, za živou a zemřelou rodinu Sochnovu a Bartuškovu s prosbou o dar zdraví pro dceru Lucii

25Obrácení sv. Pavla, apoštola
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • Kaple sv. Cyrila a Metoděje

  Na poděkování za 77 let života, s prosbou o Boží ochranu pro děti a jejich rodiny

26sv. Timoteje a Tita, biskupů
27pátek 3. týdne v mezidobí
28sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
294. neděle v mezidobí
30pondělí 4. týdne v mezidobí
31sv. Jana Boska, kněze