Farní tábor

Farní tábor

 

Umožní-li to epidemická situace proběhne v termínu od 25. 7. - 31. 7. farní tábor CESTA ZA SLUNCEM. Tábor je určen pro děti od 1. do 6. třídy. Cena pobytu je 1800,- Kč (pro každé další dítě z rodiny 1300,- Kč). Individuální případy lze řešit při domluvě s duchovním správcem farnosti.

 

Tábor začne společnou mší sv. v 08:00 v Rokynici nad Rokytnou. Následovat bude přesun na Tábořiště Strojatín, kde budeme pokračovat splečným obědem. Tábor bude končit snídaní v sobotu 31. 7.

 

V den tábora budeme požadovat v podepsané obálce tyto dokumenty:
Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti (ke stažení od 31. 5.)
Čestné prohlášení o bezinfekčnosti (ke stažení od 31. 5.)
Kopi kartičky zdravotní pojišťovny

 

Přihlášku na tábor lze vyplnit elektronicky přes Google formluář nejpozději do 31. 5. 2021. Cenu za tábor je potřeba uhradit do 15. 6. na účet farnosti Rokytnice: 2201505426/2010 s VS: 25073107