Farní tábor

Farní tábor

 

Umožní-li to epidemická situace proběhne v termínu od 25. 7. - 31. 7. farní tábor CESTA ZA SLUNCEM. Tábor je určen pro děti od 1. do 6. třídy. Cena pobytu je 1800,- Kč (pro každé další dítě z rodiny 1300,- Kč). Individuální případy lze řešit při domluvě s duchovním správcem farnosti.

 

Tábor začne společnou mší sv. v 08:00 v Rokytnici nad Rokytnou. Následovat bude přesun na Tábořiště Strojatín, kde budeme pokračovat společným obědem. Tábor bude končit snídaní v sobotu 31. 7.

 

V den tábora budeme požadovat v podepsané obálce tyto dokumenty:
Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti (ke stažení od 5. 6.)
Čestné prohlášení o bezinfekčnosti (ke stažení od 5. 6.)
Kopii kartičky zdravotní pojišťovny

 

Přihlášku na tábor lze vyplnit elektronicky přes Google formulář nejpozději do 20. 6. 2021. Cenu za tábor je potřeba uhradit do 30. 6. na účet farnosti Rokytnice: 2201505426/2010 s VS: 25073107