Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 15. 5. do 22. 5. 2022 - 20. týden

neděle 15. 5. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Horní Újezd 10:30 mše sv. v Horním Újezdu
Rokytnice 08:00 Za farníky
pondělí 16. 5. svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
Dnes mše sv. není
úterý 17. 5. úterý 5. velikonočního týdne
Rokytnice 18:00 Za Josefa a Františku Hobzovy, sourozence a dceru Květoslavu
středa 18. 5. středa 5. velikonočního týdne
Chlístov 18:00 Za rodiče Hájkovy, zetě, za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
čtvrtek 19. 5. čtvrtek 5. velikonočního týdne
Horní Újezd 18:00 mše sv. v Horním Újezdu
Rokytnice 19:15 ADORACE
pátek 20. 5. památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
Rokytnice 05:00 Smírná adorace s poděkováním za příklad života P. Jana Buly
18:00 Za živou a zemřelou rodinu Kejdovu, Rolníkovu, Škrdlovu a přízeň
sobota 21. 5. svátek Výročí posvěcení katedrály
Rokytnice 14:00 Na poděkování za život a působení P. Jana Buly v Rokytnické farnosti, za usmíření křivd z minulosti s prosbou o požehnání pro celou farnost
neděle 22. 5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Chlístov 10:30 Za živou a zemřelou rodinu Hořínkovu, Havelkovu, Jůzovu a duše v očistci
Rokytnice 08:00 Za farníky

  • V pátek 20. 05. uběhne 70 let od justiční vraždy P. Jana Buly. V 05:00 bude opět smírná adorace s poděkováním za příklad života P. Jana Buly.
  • V sobotu 21. 05. si připomeneme výročí popravy P. Jana Buly při mši sv. v 14:00. Po mši sv. bude následovat odhalení pomníku P. Janu Bulovi na prostranství před kostelem, následovat bude přednáška historika Michala Stehlíka na téma Babických vražd.
  • V pátek pokračujeme v přípravě dětí a rodičů na první sv. přijímání a zpověď.
  • Už je otevřeno přihlašování na farní tábor "DOVOLENÁ SNŮ", který se uskuteční v termínu
    17. 07. - 23. 07. 2022. Více informací na stránkách farnosti.
  • Do konce května je možnost se přihlásit na soustředění se scholičkou. Přihlášky u Veroniky Velebové a v sakristii.

Zpověď:
- Rokytnice čtvrtek 19. 05. od 19:15 - 20:00 (při adoraci).
- 30 minut před mší sv.
- Dle individuální domluvy