Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 28. 11. do 5. 12. 2021 - 48. týden

neděle 28. 11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Kaple Chlístov 10:30 Za Františka Tůnu, živou a zemřelou rodinu
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky
pondělí 29. 11. pondělí 1. adventního týdne
Dnes mše sv. není
úterý 30. 11. svátek sv. Ondřeje, apoštola
Dnes mše sv. není
středa 1. 12. středa 1. adventního týdne
Kaple Chlístov 06:00 Za rodiče Havelkovy, zetě, živou a zemřelou rodinu
čtvrtek 2. 12. čtvrtek 1. adventního týdne
Kostel Rokytnice 17:00 Za Marii Herynkovu, manžela, syna, živou a zemřelou rodinu
pátek 3. 12. památka sv. Františka Xaverského
Kostel Rokytnice 15:00 ADORACE
17:00 Za krásná a radostná manželství a rodiny, nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti a za dobrou volbu životního partnera.
sobota 4. 12. sobota 1. adventního týdne
Kostel Rokytnice 06:00 Na poděkování za 65 let života s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro celou rodinu
neděle 5. 12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky

  • Začínají nám rorátní mše sv. ve středu a v sobotu - ranní mše sv. v adventu ke cti Panny Marie. Opět se tedy bude střídat latina s češtinou - takže si hezky doma procvičujme latinské ordinarium, kancionál č. 509. Rád bych zavedl snídaně na faře po rorátech, ale letos to opět neklapne... tak snad příští rok...
  • V pátek je první pátek, budu navštěvovat nemocné. Od 15:00 adorace s možností slavit svátost smíření. Po mši sv. společná adorace se svátostným požehnáním.
  • I letos bude adventní duchovní obnova pro mládež a to o víkendu 17. 12. - 19. 12. Tématem bude "Modlitba"
  • Epidemická opatření: Čelenové jedné rodiny jsou u sebe. Nosíme respirátory - lidé s chronickým respiračním onemocněním, či jinými potížemi mohou mít chirurgickou roušku nebo i bez respirátoru. Dezinfikujeme si ruce. Pozdravení pokoje - Členové jedné rodiny si mohou podat ruce, manželé políbit. Mezi nečleny jedné rodiny probíhá pozdravení pokoje úklonou a slovy: "Pokoj tobě."
  • Kdo by chtěl vytvořit vlastní synodní skupinku - je to stále možné. Farním koordinátorem synodálního procesu je Janča Štefánková, nebojte se též na ni s jakýmkoli dotazem obrátit.
  • Připomínám ještě předvánoční vysílání Dopoledne s Proglasem z Rokytnice 21. 12. v 09:00. Je poslední šance se z jednotlivých skupin sami přihlásit - jinak budu oslovovat a to už pak nejde odolat.

 

Zpovídání: (30 min. před mší sv., kromě rorátů)
- čtvrtek 02. 12. 17:30 - 19:00 při adoraci