Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 19. 9. do 26. 9. 2021 - 38. týden

neděle 19. 9. 25. neděle v mezidobí
Kaple Chlístov 10:30 Za Jaromíra Rygla, dvoje rodiče, a za živou a zemřelou rodinu
Kostel Rokytnice 08:00

Za farníky

pondělí 20. 9. památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
Dnes mše sv. není
úterý 21. 9. svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Proglas 18:00

Mše sv. na Proglasu

středa 22. 9. středa 25. týdne v mezidobí
Kostel Rokytnice 18:00

Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu a Krátkých

čtvrtek 23. 9. památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Kostel Rokytnice 18:00

Na poděkování za 50 a 70 let života s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro celou rodinu

pátek 24. 9. pátek 25. týdne v mezidobí
Kostel Rokytnice 18:00

Mše na společný úmysl

sobota 25. 9. sobotní památka Panny Marie
Kostel Rokytnice 07:30

Za společenství Modliteb Matek s prosbou o ochranu a požehnání pro rodiny

neděle 26. 9. 26. neděle v mezidobí
Kostel Rokytnice 10:30

Za farníky a děti které přistoupí k prvnímu svatému přijímání a za jejich rodiny


 • V 09:15 setkání Rosičky na faře.
 • V pátek 24. 9. bude mše sv. na společný úmysl. Zapisování v sakristii.
 • V neděli 26. 9. bude Večer chval od 18:00.
 • Na farních stránkách je možnost se přihlásit na hodiny náboženství pro druhý stupeň ZŠ. Hodiny náboženství budou probíhat ve středu odpoledne v Rokytnici na faře. První hodina bude ve středu 06. 10. 2021.
 • V sakristii jsou nové kalendáře. Cena 60,- Kč, sponzorská cena 100,- Kč, finance můžete hodit do košíku, při platbě na účet uveďte "dar farnosti".
 • Anketa ohledně času nedělních bohoslužeb:
  1) nechat časy tak jak jsou - 08:00 Rokytnice, 10:30 Chlístov
  2) prohození času Rokytnice a Chlístov - 10:30 každá neděle Rokytnice, 08:00 2x do měsíce Chlístov
  3) posunutí času v Rokytnici i v Chlístově - 09:00 Rokytnice, 11:00 Chlístov

Zpovídání:
(vždy 30 min. před mší sv.)
- čtvrtek 23. 09. od 18:30 do 20:00 při adoraci - zvláště pro rodiče dětí přistupujících k prvnímu sv. přijímání.