Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU, HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
od 19. 05. do 26. 05. 2024 - 21. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
19. 05.
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Miroslava a Anežku Hruškovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu Svobodovu a Komínkovu
Pondělí
20. 05.
památka Panny Marie Matky Církve 05:00
Rokytnice
Smírná adorace s prosbou o odpuštění hříchů a smíření
18:00
Rokytnice
Na usmíření křivd z minulosti za odpuštění hříchů a dar pokoje do všech rodin a pro celý kraj
Úterý
21. 05.
svátek Výročí posvěcení katedrály Dnes mše sv. není
Středa
22. 05.
sv. Rity z Cascie, řeholnice 18:00
Chlístov
Za rodiče Hájkovy, zetě a živou rodinu
Čtvrtek
23. 05.
svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 18:00
Výčapy
( volná intence )
Pátek
24. 05.
připomínka den modliteb za církev v Číně 18:00
Rokytnice
Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Špačkovu a Rybkovu
Sobota
25. 05.
Sobotní mše sv. s nedělní platností 18:00
Chlístov
Za zemřelou rodinu Fučíkovu, Žampovu, Dvořákovu, Nechvátalovu a duše v očistci
Neděle
26. 05.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za rodinu Bazalovu, syna, rodinu Čermákovu a duše v očistci
  • Dnes odpoledne (pokud nezapomenu) bude možnost si na webu zapsat úmysl. na další období.
  • Dnes odpoledne ve 14:00 v našem kostele přijme křest Erik Zondlak.
  • Nejen děti, které se hlásí na tábor jsou zvány na předtáborou víkendovku, která se uskuteční v termínu 14. 06. - 16. 06. v Horním Újezdu na faře. Informace a přihlašování jsou na webu farnosti - horní menu.
  • Blíží se nám slavnost prvního sv. přijímání dětí. V neděli 02. 06. bude mše sv. v Rokytnici v 10:30 a v 08:00 Horním Újezdu.
  • Ve čtvrtek 30. 05. budeme slavit Slavnost Těla a Krve Páně s následným průvodem a požehnáním obci.
  • Na webu farnosti je přihláška na farní tábor, který se uskuteční v termínu 14. 07. - 21. 07. 2024. Přihlášky jsou do 31. 05.
  • Na stránkách farnosti je pozvánka na soustředění scholičky. Zváni jsou zpěváčci i nezpěváčci. Soustředění se uskuteční 02. 07. - 04. 07.
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY