Kalendář akcí a událostí farnosti

červen 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Justina, mučedníka
29. neděle v mezidobí
 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:30
  • Kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Rokytnice (Rokytnice nad Rokytnou)

  Za děti, které jdou poprvé k 1. sv. přijímání a a všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd

3sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
4úterý 9. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Rokytnice (Rokytnice nad Rokytnou)

  Za živou i zemřelou rodinu Blažkovu, Haklovu, Rajtmajerovu a za duše v očistci

5sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Kaple sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Chlístov (Chlístov)

  Za Karla Hrůzu, Blažeje, Petra a Pavla Bobkovy, za živou a zemřelou rodinu

6sv. Norberta, biskupa
7Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Rokytnice (Rokytnice nad Rokytnou)

  Za krásná a radostná manželství a rodiny, nová kněžská a řeholní povolání z našich farností

8sobotní mše s nedělní platností
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Kaple sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Chlístov (Chlístov)

  Za živou a zemřelou rodinu Blažkovu a Okřinovu

910. neděle v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Rokytnice (Rokytnice nad Rokytnou)

  Za všechny farníky farností Rokytnice a Újezd

10pondělí 10. týdne v mezidobí
11sv. Barnabáše, apoštola
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Rokytnice (Rokytnice nad Rokytnou)

  Za Marii Václavkovu, dvoje rodiče a za živou a zemřelou rodinu

12středa 10. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Kaple sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Chlístov (Chlístov)

  Za Moniku Součkovu s prosbou o Boží pomoc a požehnání pro živou rodinu

13sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
14pátek 10. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Rokytnice (Rokytnice nad Rokytnou)

  Za Antonína Bohma, živou a zemřelou rodinu a vnučku Andrejku

15památka sv. Víta, mučedníka
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • Kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Rokytnice (Rokytnice nad Rokytnou)

  Za Jiřího Vachudu, živou a zemřelou rodinu, a za rodinu Tvarůžkovu a duše v očistci

1611. neděle v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Rokytnice (Rokytnice nad Rokytnou)

  Za všechny farníky farností Rokytnice a Újezd

17pondělí 11. týdne v mezidobí
18úterý 11. týdne v mezidobí
19sv. Romualda, opata
20čtvrtek 11. týdne v mezidobí
21 sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Rokytnice (Rokytnice nad Rokytnou)

  Za živou a zemřelou rodinu Herbrychovu, Nováčkovu a duše v očistci

22sobotní mše sv. s nedělní platností
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Kaple sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Chlístov (Chlístov)

  Za Anežku Krátkou, Jaroslava Kavalíra a oba rody

23Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:30
  • Kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Rokytnice (Rokytnice nad Rokytnou)

  Za donátory a fundátory, dárce a dobrodince farnosti a za všechny farníky farností Rokytnice a Újezd

24Narození sv. Jana Křtitele
25úterý 12. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Rokytnice (Rokytnice nad Rokytnou)

  Na poděkování za uzdravení, dary, milosti s prosbou o požehnání pro celou rodinu, za všechny, na které nikdo nepamatuje a za duše v očistci

26středa 12. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Kaple sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Chlístov (Chlístov)

  Za živou a zemřelou rodinu Šebestovu, Trybučkovu, Němcovu a za duše v očistci

27 sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
28sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Rokytnice (Rokytnice nad Rokytnou)

  Mše sv. na společný úmysl

29sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze
3013. neděle v mezidobí / Slavnost sv. Petra a Pavla
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Rokytnice (Rokytnice nad Rokytnou)

  Za všechny farníky farností Rokytnice a Újezd