Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 29. 11. do 6. 12. 2020 - 49. týden

neděle 29. 11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky
pondělí 30. 11. svátek sv. Ondřeje, apoštola
Dnes mše sv. není
úterý 1. 12. nezávazná památka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
Proglas 18:00 na úmysly Proglasu
středa 2. 12. středa 1. adventního týdne
Kaple Chlístov 06:00 Za rodiče Trybučkovy, syna, za rodiče Šebestovy, za celou přízeň a duše v očistci
Kostel Rokytnice 15:00 ADORACE 15:00–17:00
čtvrtek 3. 12. památka sv. Františka Xaverského
Kostel Rokytnice 06:00 Za rodinu Bartíkovu a Novákovu a celou přízeň
pátek 4. 12. nezávazná památka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve
Kostel Rokytnice 15:00 ADORACE
17:00 Za bratra Jana, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu
sobota 5. 12. sobota 1. adventního týdne
Kostel Rokytnice 06:00 Za Antonína Krulu, živou a zemřelou rodinu
neděle 6. 12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky

- V rámci individuální duchovní služby je možné po shlédnutí mše sv. nebo prožití Domácí bohoslužby přijmout Pána Ježíše v Eucharistii každou neděli od 10:00 – 12:00. Dnes také s žehnáním adventních věnců.
- Na bohoslužbách může být přítomno 20 lidí. Ve všední den tedy mohou přijít i nečlenové rodiny, které mají úmysl mše sv. V neděli zůstaneme spojeni stále ještě prostřednictvím YouTube kanálu farnosti.
- K dispozici je průvodce adventem – papírová a elektronická podoba (budu rozdávat při žehnání adventních věnců).

- Příležitost ke svátosti smíření:
Středa 2. 12. v Chlístově při adoraci od 15:00 do 17:00
Čtvrtek 3. 12. v Rokytnici při adoraci od 18:00 do 20:00
Pátek 4. 12. v Rokytnici při adoraci od 15:00 do 17:00

- Otec biskup Vojtěch vyhlašuje na středy 11. 11., 18 11., 25. 11. a 2. 12. v brněnské diecézi dobrovolný a citelný půst za ukončení pandemie, je možné se přidat také almužnou na dobrý účel.
- Je možné se spojit v modlitbě růžence za ukončení pandemie, a to každý den ve 20:00.
- Děkuji za všechny finanční dary pro farnost, které ke mně doputovaly. Od dárce, který nechce být jmenován, přišel na účet farnosti dar v hodnotě 100 tis. Kč
- Adventní duchovní obnova bude pouze On-line na YouTube kanálu farnosti, a to v termínu: pátek 11. 12. a sobota 12. 12.