Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 22. 11. do 29. 11. 2020 - 48. týden

neděle 22. 11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky
pondělí 23. 11. nezávazná památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka
Dnes mše sv. není
úterý 24. 11. památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků
Kaple Chlístov 17:00 Na poděkování za 60 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
středa 25. 11. nezávazná památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
Kaple Chlístov 17:00 Za Karla Hrůzu, živou a zemřelou rodinu a za ty, na které nikdo nepamatuje
čtvrtek 26. 11. čtvrtek 34. týdne v mezidobí
Kostel Rokytnice 18:00 Za pracovníky a klienty Charity ČR, za všechny dobrovolníky a přispěvatele
pátek 27. 11. pátek 34. týdne v mezidobí
Kostel Rokytnice 17:00 Za Boží milosrdenství, pro Marii Böhmovou a dva manžele, vnuka a živou rodinu
sobota 28. 11. sobota 34. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Kostel Rokytnice 07:30 Za zemřelé rodiče a poděkování za 50 let manželství s prosbou o Boží požehnání pro děti a vnoučata
neděle 29. 11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky

- V rámci individuální duchovní služby je možné po shlédnutí mše sv. nebo prožití Domácí bohoslužby přijmout Pána Ježíše v Eucharistii každou neděli od 10:00 – 12:00.
- Úmysl mše sv., který měl být tuto neděli v Chlístově bude odsloužen v úterý 24. 11.
- Příležitost ke svátosti smíření bude tento týden ve čtvrtek po mši sv. do 20h
- Příští neděli je první neděle adventní. Žehnání adventních věnců bude v rámci krátké modlitby před sv. přijímáním.
- Otec biskup Vojtěch vyhlašuje na středy 11. 11., 18 11., 25. 11. a 2. 12. v brněnské diecézi dobrovolný a citelný půst za ukončení pandemie, je možné se přidat také almužnou na dobrý účel.
- Je možné se spojit v modlitbě růžence za ukončení pandemie, a to každý den ve 20:00.
- Děkuji za všechny finanční dary pro farnost, které ke mně doputovaly.
- Adventní duchovní obnova bude pouze On-line na YouTube kanálu farnosti, a to v termínu: pátek 11. 12. a sobota 12. 12.

Pokud nemám tento rok možnost získat plnomocné odpustky v týdnu od 1. 11. do 8. 11. tak:
- lze dušičkové odpustky z 2. 11 získat v kterýkoli jiný den měsíce listopadu po splnění obvyklých podmínek.
- lze dušičkové odpustky z 1. 11. – 8. 11. získat v kterýchkoli jiných osm dní měsíce listopadu po splnění obvyklých podmínek.

- Ti, kdo nemohou letos 1. 11. – 8. 11. do kostela či na hřbitov (nemoc, stáří, karanténa) mohou získat odpustky doma před zobrazením Krista nebo Panny Marie za těchto podmínek:
V duchu se připojit k těm, kdo navštěvují kostel či hřbitov, zříci se jakéhokoli hříchu, vzbudit úmysl přijmout eucharistii, vykonat zpověď a pomodlit se za Svatého Otce, jakmile to bude možné, pomodlit se za zemřelé nebo vykonat skutek milosrdenství spojený s obětováním svých těžkostí Bohu.