Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 24. 1. do 31. 1. 2021 - 04. týden

neděle 24. 1. 3. neděle v mezidobí
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky
pondělí 25. 1. svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Dnes mše sv. není
úterý 26. 1. památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Dnes mše sv. není
středa 27. 1. nezávazná památka sv. Anděly Mericiové, panny
Kaple Chlístov 17:00 Na poděkování za 50 let společného života s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro děti a jejich rodiny
Kostel Rokytnice 12:00 Pohřeb Jiljí Kuthana
čtvrtek 28. 1. památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Kostel Rokytnice 17:00 Za Růženu Vejmelkovu, manžela, sourozence, živou a zemřelou rodinu
18:00 ADORACE 18:00 - 20:00
pátek 29. 1. pátek 3. týdne v mezidobí
Kostel Rokytnice 17:00 Za živou a zemřelou rodinu Blažkovu
sobota 30. 1. sobota 3. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Kostel Rokytnice 07:30 Za živou a zemřelou rodinu Hlouchovu a duše v očistci
neděle 31. 1. 4. neděle v mezidobí
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky

- I tuto neděli je možné přijmout Pána Ježíše v Eucharistii od 10:00 do 11:00.
- Ve středu 27. 1. od 12:00 bude pohřeb Jana Kuthana.
- Ve čtvrtek po mši sv. bude adorace do 20:00 s možností slavit svátost smíření.
- Podle epidemických opatření se mše sv. může účastnit jen rodina, která si zadala úmysl mše sv. a koho rodina pozve. V neděli je možnost se účastnit mše sv. prostřednictvím sdělovacích prostředků či pomocí domácí bohoslužby.
- Svátost smíření v tomto týdnu:
Čtvrtek 28. 1. od 18:00 do 20:00, při adoraci
Pátek 29. 1. od 10:00 do 12:00
- Hledají se zájemci na modlitbu růžence před mší sv. Je v plánu vytvořit rozpis služeb.
- Nová podoba farních stránek, která kromě větší přehlednosti bude mít dvě důležité funkce a to rezeravční systém účasti na mši sv. a zaslání žádosti o úmysl mše sv. Bude snaha od pondělí 1. 2. vše zprovoznit. 
- Sbírka 24. 1. 2021