Kalendář akcí a událostí farnosti

Leden 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1Matky Boží, Panny Marie
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Rokytnice (Rokytnice nad Rokytnou)

  Za fundátory a donátory, dárce a dobrodince farnosti a za všechny farníky farností Rokytnice a Újezd

2sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Kaple sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Chlístov (Chlístov)

  Za živou a zemřelou rodinu Škrdlovu, Kopečkovu a přízeň

3Nejsvětějšího Jména Ježíš
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Rokytnice (Rokytnice nad Rokytnou)

  Za živou a zemřelou rodinu Slatinských, Nováčkovu, Molnárovu, Novákovu a za duše v očistci

4čtvrtek 1. týdne po Narození Páně
5Vigilie Slavnosti Zjevení Páně
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Rokytnice (Rokytnice nad Rokytnou)

  Za krásná a radostná manželství a rodiny, nová kněžská a řeholní povolání z našich farností a za dobrou volbu životního partnera

6Zjevení Páně
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Rokytnice (Rokytnice nad Rokytnou)

  Za koledníky tříkrálové sbírky za všechny, které navštíví a za požehnány pro všechny obce našich farností

7Křtu Páně
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Rokytnice (Rokytnice nad Rokytnou)

  Za všechny farníky farností Rokytnice a Újezd

8pondělí 1. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Rokytnice (Rokytnice nad Rokytnou)

  Za rodiny a děti v naši farnosti a za zachování lásky, úcty a věrnosti v manželstvích

9úterý 1. týdne v mezidobí
10středa 1. týdne v mezidobí
11čtvrtek 1. týdne v mezidobí
12pátek 1. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Rokytnice (Rokytnice nad Rokytnou)

  Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu a Cejpkovu, děti a za duše v očistci

13sobotní mše s nedělní platností
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Kaple sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Chlístov (Chlístov)

  Za Jaromíra Božejovského, dvoje rodiče a duše v očistci

142. neděle v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Rokytnice (Rokytnice nad Rokytnou)

  Za všechny farníky farností Rokytnice a Újezd

15pondělí 2. týdne v mezidobí
16úterý 2. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Kaple sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Chlístov (Chlístov)

  Za Vlastimila Velebu a za živou a zemřelou rodinu

17sv. Antonína, opata
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Rokytnice (Rokytnice nad Rokytnou)

  Na poděkování za 85 let života s prosbou o požehnání do dalších let a celou rodinu

18Panny Marie, Matka jednoty křesťanů
19pátek 2. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Rokytnice (Rokytnice nad Rokytnou)

  Za zemřelého P. Jaroslava Svobodu

20sobotní památka Panny Marie
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • Kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Rokytnice (Rokytnice nad Rokytnou)

  Na poděkování za 35 let společného života s prosbou o požehnání do dalších let

213. neděle v mezidobí (Božího slova)
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Rokytnice (Rokytnice nad Rokytnou)

  Za všechny farníky farností Rokytnice a Újezd

22sv. Vincence, jáhna a mučedníka
23úterý 3. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Kaple sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Chlístov (Chlístov)

  Za Věru Matyášovu, syna Petra a za celou živou a zemřelou rodinu Matyášovu

24sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Rokytnice (Rokytnice nad Rokytnou)

  Za zemřelou Jiřinku Velebovou, za živou a zemřelou rodinu a za rodiče Příhodovy

25Obrácení sv. Pavla, apoštola
26sv. Timoteje a Tita, biskupů
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Rokytnice (Rokytnice nad Rokytnou)

  Za společenství modliteb matek, jejich manžele a děti a celou rodinu

27sobotní mše s nedělní platností
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Kaple sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Chlístov (Chlístov)

  Za Aloisii Novákovu, manžela, dva zetě a duše v očistci

284. neděle v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Rokytnice (Rokytnice nad Rokytnou)

  Za všechny farníky farností Rokytnice a Újezd

29pondělí 4. týdne v mezidobí
30úterý 4. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Kaple sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Chlístov (Chlístov)

  Za rodiče Zerzánkovy, syna, a Karolinku Hrochovou, a za duše v očistci

31sv. Jana Boska, kněze
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Rokytnice (Rokytnice nad Rokytnou)

  Za narovnání vztahů v rodině a za požehnání pro novomanžele