"Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek." Jan 12, 24

Stejně, jako je zrno potřeba nejprve uložit do země, aby mohlo vyrůst a přinést užitek, podobně je to i s Kristem. On byl jako Zrno všech zrn vložen do útrob země, aby svým vzkříšením přinesl život všem.

 

"Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný." Jan 12, 25

I my můžeme svůj život zužitkovat nebo ztratit. Zrno, které nepadá do Boží otevřené náruče, usychá a ztrácí svou schopnost nový život přinášet. Může nás přepadnout strach z onoho kroku - odevzdat svůj život Bohu - ale jedině tak můžeme k novému životu přijít, nový život spolu s Kristem získat. 

 

"Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou." Jan 12, 26

Budeme-li následovat Ježíše v důvěryplném odevzdání se Otci, spolu s Ježíšem můžeme očekávat, že i my jednou budeme v tom skvělém společenství lásky, které Bůh nabízí a Ježíš přináší.

 

 

 

Photo by Artem Kniaz on Unsplash