"Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen." Mt 23, 12  

 

Ježíš se tak ponížil, až byl vyvýšen. A to ne pro svůj dobrý pocit, ale pro naši záchranu.  

 

„Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný." Jan 3, 14 - 15 

 

Ježíš dobrovolně sestoupil do naší lidské bídy, aby nás z ní vytáhl. Jen ten, kdo se drží kříže, tedy Ježíšova plánu spásy s člověkem, může být skutečně vytažen, zbaven pout hříchu a smrti.  

 

Bůh Otec neposlal svého milovaného Syna tak trpět, aby si na něm nebo na komkoli jiném zchladil žáhu. Milující Bůh nám dává sám sebe, svou lásky, aby nás vyléčil, zachránil z nelásky, kterou jsme my projevili.  

 

Ježíš nepřichází soudit, trestat, odsuzovat, ale zachránit. 

 

"Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný." Jan 3, 16

 

 

foto Marcio Chagas on unsplash