Římskokatolická farnost Lipník u Hrotovic zve v neděli 14. 8. 2022 na oslavy několika významných životních výročí lipnického rodáka a 9. českobudějovického biskupa Mons. Prof. ThDr. Josefa Hloucha (1902–1972). 

 

V letošním roce si připomínáme 120 let od jeho narození a přijetí svátosti křtu (1902), 75 let jmenování 9. českobudějovickým biskupem a přijetí biskupského svěcení (1947) a 50 let od jeho nekrvavé mučednické smrti (1972). V roce 2018 byla zahájena diecézní fáze kanonizačního procesu biskupa Hloucha.

 

Pro jeho biskupské heslo „Skrze Marii k Ježíši“ bylo nejpříhodnější uspořádat oslavy biskupa Josefa Hloucha v blízkosti slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Pozvání na slavnostní mši svatou v 11:00 přijal jeho nástupce na biskupském stolci Mons. ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D. Součástí odpoledního programu bude adorace Nejsvětější svátosti oltářní spojená se svátostným požehnáním, přednáška o životě biskupa Hloucha a pásmo mariánských chorálních písní.

 

Plakátek ke stažení