Homile papeže Františka na zahájení Synody

Text homilie: Zahájení synody

 

 

Photo by Ashwin Vaswani on Unsplash