Zveme vás na slavnostní připomínku 150 let od vysvěcení chlístovské kaple sv. Cyrila a Metoděje s pojenou s požehnáním Božích muk nad Chlístovem

 

Program:
- 14:00 mše sv. sloužená před kaplí sv. C + M na poděkování Bohu s prosbou o ochranu rodin
- 16:00 slavnost žehnání Božích muk
- 17:00 volná zábava na chlístovském hřišti