"Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých a v jeho jménu bude hlásáno pokání, aby všem národům, počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy. Vy jste toho svědky."

 

V jeho jménu bude hlásáno pokání. Kdo bude hlásat? Jak bude hlásat? Proč bude hlásat? Co z toho bude mít?

 

Milost křtu jsem nepřijal sám pro sebe. Tento nezasloužený dar víry, který jsem obdržel nesmí ležet ladem. Pokud jsem tento dar přijal jsem povolán k tomu, abych se o děj nezištně dělil. Co je obsahem tohoto daru? Bezpodmínečná láska ke mně a otevřená cesta k Bohu Otci, kterou nám Syn svou smrtí a svým zmrtvýchvstáním přišel zprostředkovat. 

 

Naprosto nezaslouženě mi byl dán dar víry, naprosto nezaslouženě mi byly odpuštěny hříchy, naprosto nezaslouženě jsem milován. Nestačí to, jako motiv k tomu, abych se i já pokusil zprostředkovat tento dar co nejvíce lidem? 

 

Kdo bude hlásat? - Každý z nás.
Jak bude hlásat? -  Svým dobrým životem, a když bude potřeba, i slovem.
Proč bude hlásat? - Aby co nejevíce lidem byly odpuštěny hříchy, stejně jako mně.
Co z toho bude mít? - Radost, že další a další mohou pocítit nezaslouženou Boží milost a lásku.

 

Jako křesťan věřící ve zmrtvýchvstalého Krista jsem svědek.

 

 

 

 

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash