Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 3. 1. do 10. 1. 2021 - 01. týden

neděle 3. 1. 2. neděle po Narození Páně
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky
pondělí 4. 1. pondělí 2. týdne po Narození Páně
Dnes mše sv. není
úterý 5. 1. úterý 2. týdne po Narození Páně
Proglas 18:00 Na úmysl dárce
středa 6. 1. SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
Kostel Rokytnice 17:00 Za fundátory a donátory, dárce a dobrodince farnosti a všechny farníky
čtvrtek 7. 1. nezávazná památka sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze
Kaple Chlístov 17:00 Za Františka Tunu, živou a zemřelou rodinu
pátek 8. 1. pátek 2. týdne po Narození Páně
Kostel Rokytnice 17:00 ( volná intence )
sobota 9. 1. sobota 2. týdne po Narození Páně
Kostel Rokytnice 07:30 ( volná intence )
neděle 10. 1. svátek Křtu Páně
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky

- I tuto neděli je možné přijmout Pána Ježíše v Eucharistii od 10:00 do 11:00.

- Ve středu je Slavnost Zjevení Páně. Mše bude mimořádně v Rokytnici a přenášená na YouTube. Ve čtvrtek bude mše sv. v Chlístově.

- Podle epidemických opatření se mše sv. může účastnit jen rodina, která si zadala úmysl mše sv. V neděli je možnost se účastnit mše sv. prostřednictvím sdělovacích prostředků či pomocí domácí bohoslužby.

- Od dnešní neděle se zapisují ostatní úmysly mše sv. Zapsat je možno elektronicky (sms, email, messenger, Whatsapp) nebo napište (čitelně) úmysl s tel. číslem na papír a hoďte do farní poštovní schránky. Sdělte prosím tuto možnost těm, kteří nás nesledují.

- Letos nebude tradiční koledovaní dětí při Tříkrálové sbírce, ale zapečetěné pokladničky budou v Jednotě a v potravinách u Maloušků a to od 4. 1. do 9. 1. 2021.
- Přispívat je možné letos i On-line na stránkách www.trikralovasbirka.cz nebo prostřednictvím dms.
- Na stránkách charity Třebíč je možné se připojit 4. 1. od 17 hodin k Tříkrálovému koncertu v přímém přenosu z KG Třebíč.