Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 8. 8. do 15. 8. 2021 - 32. týden

neděle 8. 8. 19. neděle v mezidobí
Kaple Chlístov 10:30 Za Karla Nováka, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky
pondělí 9. 8. svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
Kostel Rokytnice 18:00 Za Marii Václavkovu a dvoje rodiče
úterý 10. 8. svátek sv. Vavřince, mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 11. 8. památka sv. Kláry, panny
Kaple Chlístov 18:00 Za zemřelou Miladu Špačkovu a za celou živou a zemřelou rodinu Špačkovu
čtvrtek 12. 8. čtvrtek 19. týdne v mezidobí
Kostel Rokytnice 18:00 Za Julii Novotnou, manžela, syna Josefa, vnučku Marušku a duše v očistci
pátek 13. 8. pátek 19. týdne v mezidobí
Kostel Rokytnice 18:00 Za živou a zemřelou rodinu Rolníkovu, Kejdovu, Škrdlovu a přízeň
sobota 14. 8. památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
Kostel Rokytnice 07:30 Za Jana Špačka, živou a zemřelou rodinu
neděle 15. 8. SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky

  • Tento týden ve středu v Chlístově tichá adorace od 17:00 zakončená litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Po mši sv. zpovídání do 19:30
  • V pátek budu navštěvovat nemocné. Adorace od 15:00 s možností slavit svátost smíření. Po mši sv. společná adorace zakončená litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
  • Zpovídání také při adoraci ve čtvrtek po mši sv. do 20:00.
  • V sobotu 4. 9. hodlají uzavřít církevní sňatek v bazilice sv. Prokopa v Třebíči Lukáš Hakl a Anna Nováková. Pokud by někdo věděl o překážce k uzavření tohoto zamýšleného manželství, ať ji sdělí duchovnímu správci. Jinak snoubencům vyprošujme hojnost darů Ducha Svatého.

Zpovídání:
- středa 11. 08. od 18:30 do 19:30, Chlístov
- čtvrtek 12. 08. od 18:30 do 20:00 při adoraci
- pátek 13. 08. od 15:00 do 17:50 při adoraci