Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU, HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
od 23. 07. do 30. 07. 2023 - 30. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
23. 07.
16. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Marii a Bohumila Dohnalovy a zemřelé členy rodiny

Za rodiče Svitákovy, celou rodinu a duše v očistci
Pondělí
24. 07.
sv. Šarbela Machlúfa, kněze Dnes mše sv. není
Úterý
25. 07.
svátek sv. Jakuba, apoštola 18:00
Chlístov
Za Martu Rosovou a celou rodinu
Středa
26. 07.
památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie Dnes mše sv. není
Čtvrtek
27. 07.
památka sv. Gorazda a druhů 18:00
Výčapy
( volná intence )
Pátek
28. 07.
pátek 16. týdne v mezidobí 18:00
Rokytnice
Mše sv. na společný úmysl
Sobota
29. 07.
sobotní mše s nedělní platností 18:00
Chlístov
Za Marii Habešovu, manžela, syna, živou a zemřelou rodinu
Neděle
30. 07.
17. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Bohumila a Marii Brabencovy, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci
  • Chci poděkovat všem starším i mladším vedoucím farního tábora. Jmenovitě: Magdě Bednářové, Sárce Hlouchové, Terezce Hlouchové, Peťu Hyánkovi, Barče Kostelníkové, Alence Krupicové, Honzovi Krutišovi, Vojtovi Pokornému a Matěji Štorkovi. To jsou hrdinové posledních dní. 
    Děkuji za váš čas a přípravu tábora a za vaše nadšení pro děti něco udělat. Je to už třetí akce pro děti, do které jste vložili svůj čas a energii. Velké díky.
    Děkuji také všem, kteří jste nás podpořili finančně, ale díky i za modlitbou a vyjádření podpory.
  • V pátek bude mše sv. na společný úmysl. Po mši sv. adorace s možností slavit svátost smíření do 19:30.