Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 24. 01. do 31. 01. 2021 - 04. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
24. 01.
3. neděle v mezidobí (Božího slova) 08:00
Rokytnice
Za farníky
Pondělí
25. 01.
svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola Dnes mše sv. není
Úterý
26. 01.
památka sv. Timoteje a Tita, biskupů Dnes mše sv. není
Středa
27. 01.
sv. Anděly Mericiové, panny 12:00
Rokytnice
Pohřeb Jiljí Kuthana
17:00
Chlístov
Na poděkování za 50 let společného života s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro děti a jejich rodiny
Čtvrtek
28. 01.
památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 17:00
Rokytnice
Za Růženu Vejmelkovu, manžela, sourozence, živou a zemřelou rodinu
18:00
Rokytnice
ADORACE 18:00 - 20:00
Pátek
29. 01.
pátek 3. týdne v mezidobí 17:00
Rokytnice
Za živou a zemřelou rodinu Blažkovu
Sobota
30. 01.
sobota 3. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 07:30
Rokytnice
Za živou a zemřelou rodinu Hlouchovu a duše v očistci
Neděle
31. 01.
4. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za farníky
- I tuto neděli je možné přijmout Pána Ježíše v Eucharistii od 10:00 do 11:00.
- Ve středu 27. 1. od 12:00 bude pohřeb Jana Kuthana.
- Ve čtvrtek po mši sv. bude adorace do 20:00 s možností slavit svátost smíření.
- Podle epidemických opatření se mše sv. může účastnit jen rodina, která si zadala úmysl mše sv. a koho rodina pozve. V neděli je možnost se účastnit mše sv. prostřednictvím sdělovacích prostředků či pomocí domácí bohoslužby.
- Svátost smíření v tomto týdnu:
Čtvrtek 28. 1. od 18:00 do 20:00, při adoraci
Pátek 29. 1. od 10:00 do 12:00
- Hledají se zájemci na modlitbu růžence před mší sv. Je v plánu vytvořit rozpis služeb.
- Nová podoba farních stránek, která kromě větší přehlednosti bude mít dvě důležité funkce a to rezeravční systém účasti na mši sv. a zaslání žádosti o úmysl mše sv. Bude snaha od pondělí 1. 2. vše zprovoznit. 
- Sbírka 24. 1. 2021