Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 30. 01. do 06. 02. 2022 - 05. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
30. 01.
4. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za farníky
Pondělí
31. 01.
památka sv. Jana Boska, kněze Dnes mše sv. není
Úterý
01. 02.
úterý 4. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Středa
02. 02.
svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) 16:30
Chlístov
Adorace
17:00
Chlístov
Za Vlastimila Velebu, živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek
03. 02.
památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka 17:00
Rokytnice
Za živou a zemřelou rodinu Hlouchovu
17:30
Rokytnice
Adorace
Pátek
04. 02.
pátek 4. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci) 17:00
Rokytnice
Za krásná a radostná manželství a rodiny, za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti a za dobrou volbu životního partnera
Sobota
05. 02.
památka sv. Agáty, panny a mučednice 07:30
Rokytnice
Za Vincence Novotného, manželku, rodiče a duše v očistci
Neděle
06. 02.
5. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za farníky
  • Ve středu bude adorace v Chlístově od 16:30. Zpovídání po mši sv.
  • Po čtvrteční mši sv. bude Svatoblažejské požehnání a pak bude následovat adorace.
  • V pátek je první pátek - budu navštěvovat nemocné. Po mši sv. adorace zakončená litaniemi a svátostným požehnáním.
  • Ve středu 9. 2. je v naší farnosti adorační den a den vzájemných modliteb za Kněžský seminář v Olomouci. Prosím zapište se na adorační službu.
  • První sv. přijímání dětí bude letos 12. 6. 2022 při mši sv. v 10:30. Přihlašování se otevře na konci února. Příprava začne 1. 4. 2022 páteční večerní mší svatou.

Zpovídání: 30 min. před mší sv.
čtvrtek 3. 2. 17:30 - 19:00 při adoraci
platí také stále možnost individuální domluvy