Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 31. 10. do 07. 11. 2021 - 44. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
31. 10.
31. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za farníky
Pondělí
01. 11.
SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 17:00
Rokytnice
Za fundátory a donátory, dárce a dobrodince farnosti a za všechny farníky
Úterý
02. 11.
vzpomínka na všechny věrné zemřelé Dnes mše sv. není
Středa
03. 11.
středa 31. týdne v mezidobí 17:00
Chlístov
Za živou a zemřelou rodinu Hořínkovu, Havelkovu, Jůzovu a za duše v očistci
Čtvrtek
04. 11.
památka sv. Karla Boromejského, biskupa 17:00
Rokytnice
Za Antonína Bartejse, rodinu Bartejsovu a Kostelníkovu
17:30
Rokytnice
Adorace se zpovídáním
Pátek
05. 11.
pátek 31. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci) 15:00
Rokytnice
Adorace se zpovídáním
17:00
Rokytnice
Za krásná a radostná manželství a rodiny, nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti a za dobrou volbu životního partnera
Sobota
06. 11.
sobotní památka Panny Marie 07:30
Rokytnice
Za rodinu Haklovu, Jeřábkovu, Broklovu, Hobzovu a Sedláčkovu
Neděle
07. 11.
32. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za farníky
  • Dnes večer od 18:00 Večer chval.
  • Se změnou času, se posouvá i čas večerních bohoslužeb z 18:00 na 17:00.
  • Památka všech věrných zemřelých v úterý 2. 11. bude ještě v 18:00 a bude ji přenášet Proglas.
  • Dušičková pobožnost na hřbitově bude v neděli 7. 11. ve 14:00.

Pro naše zemřelé je v těchto dnech možnost vyprosit odpuštění všech trestů za hříchy:
1) 1. 11. -  modlitba v kostele (Otče náš a Věřím v Boha), svátost smíření (v rozmezí několika dnů), nemít zalíbení ani v lehkém hříchu, svaté přijímání, modlitba na úmysl papeže.
2) 2. 11. - modlitba v kostele nebo na hřbitově (Otče náš a Věřím v Boha), svátost smíření (v rozmezí několika dnů), nemít zalíbení ani v lehkém hříchu, svaté přijímání, modlitba na úmysl papeže.
3) 1. 11. - 8. 11. - modlitba za zemřelé na hřbitově, svátost smíření (v rozmezí několika dnů), nemít zalíbení ani v lehkém hříchu, svaté přijímání, modlitba na úmysl papeže.
4) Stejně jaké minulý rok si věřící může vybrat pro získání odpuštění trestů za hříchy zemřelých jiných osm dní v měsíci listopadu a nemusí být po sobě jdoucí.
5) Stejně jako minulý rok se věřící, který nemá možnost návštěvy kostela a hřbitova může modlit doma a získat odpuštění trestů za hříchy zemřelých za těchto podmínek: v duchu se připojit k těm, kteří se modlí na hřbitově, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky (svátost smíření, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl papeže), když se před jakýmkoliv zobrazením Pána Ježíše Krista nebo Panny Marie zbožně pomodlí modlitby za zemřelé, nebo vykonají skutek milosrdenství a obětují přitom dobrotivému Bohu bolesti nebo nesnáze svého života.

Zpovídání: (vždy 30 min. před mší sv., kromě úterý 2. 11.)
- neděle 31. 10. 14:00 - 16:00 - přijede pan farář z Kněžic P. Grzegorz Bajon
- pondělí 1. 11. 15:00 - 16:50
- středa 3. 11. Chlístov 17:30 - 19:00
- čtvrtek 4. 11. 17:30 - 19:00 při adoraci
- pátek 5. 11. 15:00 - 16:50