Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 28. 02. do 07. 03. 2021 - 09. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
28. 02.
2. NEDĚLE POSTNÍ 08:00
Rokytnice
Za farníky
Pondělí
01. 03.
pondělí 2. postního týdne 17:00
Rokytnice
Za úspěšné zvládnutí operace a za všechny nemocné naší farnosti
Úterý
02. 03.
úterý 2. postního týdne Dnes mše sv. není
Středa
03. 03.
středa 2. postního týdne 16:00
Chlístov
ADORACE 16:00 - 17:00
17:00
Chlístov
Za Miluši Růžičkovu, živou a zemřelou rodinu Růžičkovu a Svobodovu
Čtvrtek
04. 03.
čtvrtek 2. postního týdne 17:00
Rokytnice
Za Jana a Milana Dočekalovy, živou a zemřelou rodinu Benáčkovu, Janíkovu a duše v očistci
18:00
Rokytnice
ADORACE 18:00 - 20:00
Pátek
05. 03.
pátek 2. postního týdne 17:00
Rokytnice
Za krásná a radostná manželství a rodiny, nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti a za dobrou volbu životního partnera
Sobota
06. 03.
sobota 2. postního týdne 07:30
Rokytnice
Za rodinu Bartejsovu a Šilhavých
Neděle
07. 03.
3. NEDĚLE POSTNÍ 08:00
Rokytnice
Za farníky
- Pána Ježíše v Eucharistii bude možnost přijmout od 10:00 do 11:00. Časy po deseti minutách se velmi osvědčili a mohlo by u nich zůstat. Kdo neměl možnost přijmout Popelec, má šanci ještě toto neděli spolu se sv. přijímáním.
- V pátek je první pátek, budu navštěvovat nemocné odpoledne pak adorace od 15:00 s možností slavit svátost smíření
- Na mši nosíme chirurgické roušky nebo respirátry, dodržujeme rozestupy, desinfikujeme si ruce, hromadně nezpíváme a pozdravení pokoje se mezi nečleny rodiny děje vzájemnou úklonou. 
- Je možné se přihlásit na farní tábor, který bude konat, dá-li Pán, od neděle 25. 7. do soboty 31. 7. Informace s možností přihlášení jsou na webu farnosti v hlavním menu. Plakátek na nástěnce.

- Svátost smíření v tomto týdnu:
Středa 3. 2. od 15:00 do 16:45 v Chlístově
Čtvrtek 4. 3. od 18:00 do 20:00 při adoraci
Pátek 5. 3. od 15:00 do 16:45 při adoraci 

- Sbírka 28. 2.