Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU, HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
od 16. 04. do 23. 04. 2023 - 16. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
16. 04.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Anežku a Miroslava Hruškovy, dvoje rodiče, sourozence a za Ludmilu a Karla Fialovy

Za Rudolfa Mašteru, dva bratry a dvoje rodiče


Pondělí
17. 04.
pondělí 2. velikonočního týdne 18:00
Chlístov
Za těžce nemocného, požehnání pro celou rodinu a poděkování za všechny dary a milosti
Úterý
18. 04.
úterý 2. velikonočního týdne Dnes mše sv. není
Středa
19. 04.
středa 2. velikonočního týdne Dnes mše sv. není
Čtvrtek
20. 04.
čtvrtek 2. velikonočního týdne 18:00
Horní Újezd
Za zemřelou Marii Vítkovou a její živou rodinu
Pátek
21. 04.
sv. Anselma, biskupa a učitele církve 18:00
Rokytnice
Za živou a zemřelou rodinu Blažkovu a přízeň
Sobota
22. 04.
sobotní mše s nedělní platností 18:00
Chlístov
Na poděkování za 25 let společného života s prosbou o požehnání pro celou rodinu
Neděle
23. 04.
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Josefa Svobodu, syna a celou rodinu
  • Děkuji za pomoc při chystání občerstvení pro poutníky a také dík, že jste se připojili k této pouti.
  • V pátek bude opět příprava dětí a rodičů na první sv. přijímání a zpověď.
  • Příští neděli jste zváni na další Večer chval. Začneme v neděli 23. 04. v 18:00.
  • V neděli 30. 04. budeme při mši sv. v 08:00 slavit svátost křtu se Sárou Jelečkovou a ve 14:00 s Anežkou Blažkovou.

Možnost svátosti smíření:
- 30 minut před mší sv. 
- pátek 21. 4. od 17:00 do 17:50 při adoraci
- dle individuální domluvy