Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU, HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
od 25. 02. do 03. 03. 2024 - 09. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
25. 02.
2. NEDĚLE POSTNÍ 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farností Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Miroslava a Anežku Hruškovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu Svobodovu a Komínkovu
Pondělí
26. 02.
pondělí 2. postního týdne 18:00
Chlístov
Za Josefa Chromého a manželku Jarmilu, za Stanislava Kratochvíla a duše v očistci, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
Úterý
27. 02.
úterý 2. postního týdne Dnes mše sv. není
Středa
28. 02.
středa 2. postního týdne 18:00
Výčapy
( volná intence )
Čtvrtek
29. 02.
čtvrtek 2. postního týdne Dnes mše sv. není
Pátek
01. 03.
pátek 2. postního týdne 18:00
Rokytnice
Za krásná a radostná manželství a rodiny, nová kněžská a řeholní povolání z našich farností a za dobrou volbu životního partnera
Sobota
02. 03.
sobota 2. postního týdne 07:30
Rokytnice
Za Milana a Jana Dočekalovy, švagrovou, rodiče a ochranu pro celou rodinu
Neděle
03. 03.
3. NEDĚLE POSTNÍ 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farností Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za zemřelou rodinu Kopuletou a za živou a zemřelou rodinu Černou
  • Dnešní sbírka je určena na Haléř sv. Petra.
  • Dnes odpoledne ve 14:00 pobožnost křížové cesty.
  • V pátek je první pátek, budu navštěvovat první skupinu nemocných. Adorace od 15:00 s možností slavit svátost smíření. Po mši sv. adorace zakončená litaniemi a svátostným požehnáním.
  • Příští neděli bude opět farní kavárna na kterou jste srdečně zváni.
  • V neděli 26. 05. bude v naší farnosti první sv. přijímání dětí. Informace a  přihláška přes Google formulář je na stránkách farnosti, odkaz je v horním menu. První setkání bude v neděli 17. 03. v 15:00. Přípravu formou katecheze Dobrého pastýře povede Petr Hyánek. Během přípravy dětí budou mít rodiče setkání s panem farářem. 
  • Farní pouť do Kostelního Vydří v sobotu 09. 03.
  • O dvou sobotách 23. 03. a 06. 04. kurz Katecheze Dobrého pastýře. Přihlašování je v horním menu na stránkách farnosti Rokytnice.
  • Farní tábor bude letos v termínu 14. 07. - 20. 07. a "Akce voda" pro kluky 25. 08. - 27. 08.