Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 7. 2. do 14. 2. 2021 - 06. týden

neděle 7. 2. 5. neděle v mezidobí
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky
pondělí 8. 2. nezávazná památka sv. Jeronýma Emiliániho
Dnes mše sv. není
úterý 9. 2. úterý 5. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 10. 2. památka sv. Scholastiky, panny
Kaple Chlístov 17:00 Zádušní mše sv. za Rudolfa Kociána
čtvrtek 11. 2. nezávazná památka Panny Marie Lurdské
Kostel Rokytnice 17:00 Na poděkování za 35 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
18:00 ADORACE 18:00 - 20:00
pátek 12. 2. pátek 5. týdne v mezidobí
Kostel Rokytnice 17:00 Za Václava Nováka, bratry, sestru a rodiče
sobota 13. 2. sobota 5. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Kostel Rokytnice 07:30 Za Stanislava Kratochvíla, rodiče a živou rodinu
neděle 14. 2. 6. neděle v mezidobí
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky

- I tuto neděli je možné přijmout Pána Ježíše v Eucharistii od 10:00 do 11:00. Prosím neshromaždujte se
v předsíňce, ale vstupte do kostela a rozptylte se po prostoru. 
- Ve čtvrtek po mši sv. bude adorace do 20:00 s možností slavit svátost smíření.
- Je možné si zarezervovat účast na mši sv. na další týden. Přečtěte si prosím pozorně pokyny na stránkách farnosti. V počtech účastníků se počítá s pěti členy rodiny, která si zadala úmysl mše sv. Ostatní si prosím účast zarezervujte. Vás mladé prosím, buďte pomocí vašim seniorům a připadně účast zarezervujte za ně. Senioři, nebojte se poprosit vaše mladé, aby vám s přihlášením pomohli.
- Blíží se nám také farní tábor. Pokud vše půjde dobře, tak se farní tábor bude konat od neděle 25. 7. do pátku 31. 7. Plakátek již brzy a článek na webu taktéž.

- V Rokytnici probíhá od 5. 2. do 15. 2. Karnevalová hra pro děti. Jedno stanoviště je i za kostelem. Ve věži kostela je také možnost vyzvednout si hrací karty. Informace o hře jsou na plakátku a na stránkách farnosti. 

- Svátost smíření v tomto týdnu:
Čtvrtek 28. 1. od 18:00 do 20:00, při adoraci

- Sbírka 7. 2.