Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU, HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
od 26. 11. do 03. 12. 2023 - 48. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
26. 11.
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Emilii Andrejsovou, oba manžely, dceru, rodiče a duše v očistci
Pondělí
27. 11.
pondělí 34. týdne v mezidobí 18:00
Chlístov
Za Miloslava Sodomku k 10. výročí úmrtí a za dvoje rodiče
Úterý
28. 11.
úterý 34. týdne v mezidobí 07:30
Rokytnice
Za rod Štorků, Novotných, Karla a Marii Čurdovy, snachu Marii a za duše v očistci
Středa
29. 11.
středa 34. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Čtvrtek
30. 11.
svátek sv. Ondřeje, apoštola 18:00
Výčapy
( volná intence )
Pátek
01. 12.
sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 18:00
Rokytnice
Za krásná a radostná manželství a rodiny, nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti a za dobrou volbu životního parnera
Sobota
02. 12.
sobotní památka Panny Marie 07:30
Rokytnice
Za rodiče Bartíkovy a za živou a zemřelou rodinu
Neděle
03. 12.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za celou rodinu Antonína Berouna a duše v očistci
  • Dnes v 18:00 jste zváni na Večer chval. 
  • Díky všem, kteří jste se zúčastnili čtyřicetihodinové adorace ať už jste se zapsali nebo jste se jen přišli pomodlit. 
  • Děkuji hlavně Svaťce Václavkové a Janovi Blažkovi na kterých stála tíha dne i zima. Děkuji i těm, kteří přišli alespoň na chvilku. 
  • V pátek je první pátek budu navštěvovat první skupinu nemocných. Adorace s možností slavit svátost smíření od 15:00.
  • V sobotu pak budu navštěvovat durhou skupinu nemocných. 
  • Příští neděle je první neděli adventní s žehnáním adventních věnců. Na adventní neděle jsou děti zváni do průvodu se svými lucernami. Sraz bude v 07:50 v předsíňce kostela.

Bohoslužby o Vánocích:
sobota 23. 12. 4. neděle adventní, Horní Újezd 18:00
neděle 24. 12.
      4. neděle adventní, Rokytnice 08:00
      Vigilie slavnosti Narození Páně, Rokytnice 16:00, Horní Újezd 21:00
pondělí 25. 12. Slavnost Narození Páně, Rokytnice 08:00, Horní Újezd 10:30
úterý 26. 12. Svátek sv. Štěpána, Chlístov 10:30
sobota 30. 12. Mše sv. na poděkování za uplynulý rok, Rokytnice 16:00
neděle 31. 12.
     Svátek sv. rodiny (obnova manželských slibů), Rokytnice 08:00, Horní Újezd 10:30
     Adorace s požehnáním všem obcím farnosti Rokytnice a Újezd, Rokytnice 23:55

pondělí 01. 01. 2024 Slavnost Matky Boží Panny Marie Rokytnice 08:00, Horní Újezd 10:30