Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU, HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
od 02. 10. do 09. 10. 2022 - 40. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
02. 10.
27. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Bohumila Dohnala a manželku, dvoje rodiče, sourozence a jejich rodiče


Pondělí
03. 10.
pondělí 27. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Úterý
04. 10.
památka sv. Františka z Assisi 17:00
Rokytnice
ADORACE
18:00
Chlístov
Na poděkování za 50 let života manžela, za 20 let společného života, Boží pomoc při uzdravování a s prosbou o požehnání pro celou rodinu
Středa
05. 10.
sv. Faustiny Kowalské, panny Dnes mše sv. není
Čtvrtek
06. 10.
sv. Bruna, kněze 18:00
Horní Újezd
Za rodinu Lajkepovu a Cejpkovu
Pátek
07. 10.
památka Panny Marie Růžencové 15:00
Rokytnice
ADORACE
18:00
Rokytnice
Za krásná a radostná manželství a rodiny, nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti a za dobrou volbu životního partnera
Sobota
08. 10.
mše sv. s nedělní platností 18:00
Chlístov
Za Jaroslava Nováka, dvoje rodiče a duše v očistci
Neděle
09. 10.
28. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd. Za ustavující schůze zastupitelstev obcí našich farností a za správnou volbu starostů a starostek s prosbou o vedení Duchem svatým.
10:30
Horní Újezd
Za rodiče Dokulilovy, Kouřílkovy a celou přízeň
Za Marii a Bohumila Brabencovy, dvoje rodiče, sourozence a ke cti sv. Judy Tadeáše
  • Dnes začíná setkávání Rosičky. Kdo by se chtěl přidat ať osloví Sáru nebo Verču.
  • V pátek budu navštěvovat nemocné. Adorace s možností slavit svátost smíření bude od 15:00. 
  • Z řad farníků a taky z výstupů synody vzešla prosba/potřeba scházet se i mimo prostory kostela. Možností je farní kavárna na faře po nedělní mši sv. - prostor k popovídání při kávě, čaji a něčem malém k zakousnutí. Kdo by rád pomohl s touto aktivitou, ať se přihlásí Anetce Molnárové nebo Janě Štefánkové. První setkání by bylo v neděli 6. 11. po mši sv.
  • Na stránkách farnosti je uveřejněn Google formulář pro zájemce o náboženství pro druhý stupeň. Hodiny budou probíhat druhou a čtvrtou sobotu v měsíci od 09:00 na faře v Rokytnici. První hodina náboženství se uskuteční 12. 11. 2022 v 09:00
  • Večerní společenství Modliteb matek, které se schází každé pondělí ve 20.00 hodin nabízí možnost připojit se k tomuto společenství. Bližší informace u Jany Štefánkové.
  • Jak už asi víte, spolu s františkánkou Editou a premonstrátem Hyacintem jsme rozjeli nový podcast Na okraji. Na webových stránkách farnosti je odkaz na náš podcast, který si pak můžete pustit. Zároveň jsme na nejznámějších podcastových aplikacích. Nezapomeňte v podcastových aplikacích dát "odebírat".
  • Jedno z přání, které vyšlo ze synodní cesty, je farní společenství s knězem. Pro zájemce by tedy bylo první setkání v neděli 6. 11. v 18:00 na faře.

Možnost svátosti smíření:
- 30 minut před mší sv.
- úterý 4. 10. Chlístov 17:00
- pátek 7. 10. 15:00 - 17:50
- dle individuální domluvy