Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 24. 04. do 01. 05. 2022 - 17. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
24. 04.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) 08:00
Rokytnice
Za farníky
10:30
Chlístov
Za zemřelou Bohuslavu Veselou a za duše v očistci
Pondělí
25. 04.
svátek sv. Marka, evangelisty Dnes mše sv. není
Úterý
26. 04.
úterý 2. velikonočního týdne 18:00
Rokytnice
Na poděkování za 35 let společného života, s prosbou o požehnání do dalších let a pro celou rodinu
Středa
27. 04.
středa 2. velikonočního týdne 18:00
Chlístov
Za Jaroslava Hakla, rodiče, sourozence a duše v očistci
Čtvrtek
28. 04.
sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka 19:15
Rokytnice
ADORACE
Pátek
29. 04.
svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy 18:00
Rokytnice
Mše sv. na společný úmysl
Sobota
30. 04.
sobota 2. velikonočního týdne 07:30
Rokytnice
Za Julii Novotnou, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci
Neděle
01. 05.
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:00
Rokytnice
Za farníky
  • Dnes od 17:00 jste zváni na Večer chval, který tentokrát bude provázet Rosička.
  • V pátek bude mše sv. na společný úmysl. Zápis úmyslů je možný v sakristii.
  • V pátek pokračujeme v přípravě dětí a rodičů na první sv. přijímání a zpověď.
  • Už je otevřeno přihlašování na farní tábor "DOVOLENÁ SNŮ", který se uskuteční v termínu
    17. 07. - 23. 07. 2022. Více informací na stránkách farnosti.
  • V pátek 20. 5. uběhne 70 let od justiční vraždy P. Jana Buly. Tuto událost si připomeneme v sobotu 21. 5. při mši sv. v 14:00. Po mši sv. bude následovat odhalení pomníku P. Janu Bulovi na prostranství před kostelem a následná přednáška historika Michala Stehlíka na téma Babických vražd.
  • V neděli 1. 5. bude sbírka určená na pomník P. Janu Bulovi. Na zhotovení pomníku připomínající oběť komunistického režimu lze také přispět na sbírkový účet zřízený Farností Rokytnice nad Rokytnou: 2202149486/2010. 

 

Zpověď:
- Rokytnice 28. 04. od 19:15 - 20:00 (při adoraci)
- 30 minut před mší sv.
- Dle individuální domluvy