Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 13. 12. do 20. 12. 2020 - 51. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
13. 12.
3. NEDĚLE ADVENTNÍ (Gaudete) 08:00
Rokytnice
Za farníky
Pondělí
14. 12.
památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve Dnes mše sv. není
Úterý
15. 12.
úterý 3. adventního týdne Dnes mše sv. není
Středa
16. 12.
středa 3. adventního týdne 06:00
Chlístov
Roráty: Za Rodiče Jaroslava a Boženu Žampovy, za živou a zemřelou rodinu Žampovu, Krátkou a Zerzánkovu.
Čtvrtek
17. 12.
17. prosince 06:00
Rokytnice
Roráty: Za živou a zemřelou rodinu Musilovu a Dejmkovu
Pátek
18. 12.
18. prosince 17:00
Rokytnice
Za živou a zemřelou rodinu Pokornou a Jabůrkovu
Sobota
19. 12.
19. prosince 06:00
Rokytnice
Roráty: Za Václava a Marii Vejmelkovy, živou a zemřelou rodinu
Neděle
20. 12.
4. NEDĚLE ADVENTNÍ 08:00
Rokytnice
Za farníky
- V rámci individuální duchovní služby je možné po shlédnutí mše sv. nebo prožití Domácí bohoslužby přijmout Pána Ježíše v Eucharistii každou neděli od 10:00 do 11:00.

- Příležitost ke svátosti smíření:
Po každé rorátní mši sv. během modlitby růžence
Čtvrtek 17. 12. v Rokytnici při adoraci od 18:00 do 20:00
Pátek 18. 12. v Rokytnici při adoraci od 10:00 do 12:00
Sobota 19. 12. v Rokytnici při adoraci od 16:00 do 18:00
Neděle 20. 12. v Chlístově od 16:00 do 18:00

Zapisování mší sv. na měsíce leden, únor a březen:
Zvláštní výročí od neděle 27. 12., ostatní úmysly od 3. 1.