Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 17. 04. do 24. 04. 2022 - 16. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
17. 04.
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 08:00
Rokytnice
Za farníky
Pondělí
18. 04.
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 08:00
Rokytnice
Za fundátory a donátory, dárce a dobrodince farnosti. Za všechny živé a zemřelé obyvatele Rokytnice, Chlístova a Markvartic
Úterý
19. 04.
ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18:00
Rokytnice
Na poděkování za 10 let života
Středa
20. 04.
STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18:00
Chlístov
Za Františka Štveráčka, dvoje rodiče, dar víry pro děti, Boží pomoc a ochranu v těžkých situacích a za duše v očistci
Čtvrtek
21. 04.
ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 19:15
Rokytnice
ADORACE
Pátek
22. 04.
PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18:00
Rokytnice
Za P. Jaroslava Svobodu a duše v očistci
Sobota
23. 04.
SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 07:30
Rokytnice
Za Marii Štorkovou dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci
Neděle
24. 04.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) 08:00
Rokytnice
Za farníky
10:30
Chlístov
Za zemřelou Bohuslavu Veselou a za duše v očistci
  • Děkuji všem, kteří jste se podíleli na přípravě oslav Tridua, zpěvákům, malým i velkým pomocníkům a také všem, kteří jste nachystali občerstvení po Velikonoční Vigilii.
  • V úterý 19. 04. se rozloučíme s paní Marií Příhodovou při pohřební mši sv. v 15:00.
  • Ve čtvrtek 21. 04. se rozloučíme s panem Miroslavem Svobodou při pohřební mši sv. v 15:00.
  • V pátek pokračujeme v přípravě dětí a rodičů na první sv. přijímání a zpověď.
  • V sobotu 23. 04. se uskuteční VII. pěší pouť rodin. Pouť začíná v Lukově a bude zakončena mší sv. v Přibyslavicích. Rokytnicí by poutníci měli procházet ve 12:00. Informace na nástěnce.
  • V neděli 24. 04. bude při mši sv. v Rokytnici v 08:00 a v Chlístově v 10:30 společné udělování Svátosti pomazání nemocných.
  • Příští neděli 24. 04. jste také zváni na Večer chval od 17:00.

 

Zpověď:
- Rokytnice 21. 04. od 19:15 - 20:00 (při adoraci)
- 30 minut před mší sv.
- Dle individuální domluvy