Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 21. 11. do 28. 11. 2021 - 47. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
21. 11.
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 08:00
Rokytnice
Za farníky
Pondělí
22. 11.
památka sv. Cecílie, panny a mučednice Dnes mše sv. není
Úterý
23. 11.
úterý 34. týdne v mezidobí 17:00
Rokytnice
Za Boží milosrdenství pro Marii Böhmovou, dva manžele a celou rodinu
Středa
24. 11.
památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků 17:00
Chlístov
Za Karla Hrůzu, živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek
25. 11.
čtvrtek 34. týdne v mezidobí 17:00
Rokytnice
Za živou a zemřelou rodinu Slatinských, Nováčkovu, Molnárovu a Novákovu
Pátek
26. 11.
pátek 34. týdne v mezidobí 17:00
Rokytnice
Mše sv. na společný úmysl
Sobota
27. 11.
sobotní památka Panny Marie 07:30
Rokytnice
Za rod Štorků, Novotných, Karla a Marii Čurdovy, snachu Marii a duše v očistci
Neděle
28. 11.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 08:00
Rokytnice
Za farníky
10:30
Chlístov
Za Františka Tůnu, živou a zemřelou rodinu
  • Děkuji vám všem, kteří jste se zapojili do 40 hodinové adorace. Děkuji také za zaplnění všech míst adorační služby.
  • Synoda se dostala do fáze zamýšlení nad jednotlivými tématy. Kdo byste chtěl vytvořit vlastní skupinku - je to též možné. Farním koordinátorem synodálního procesu je Janča Štefánková, která dané skupiny už oslovila. Nebojte se též na ni s jakýmkoli dotazem obrátit.
  • Příští neděli v našem kostele vstoupí do katechumenátu zvukař Radia Proglas Ladislav Kubišta.
  • Připomínám ještě předvánoční vysílání Dopoledne s Proglasem z Rokytnice 21. 12. v 09:00. Je poslední šance se z jednotlivých skupin sami přihlásit - jinak budu oslovovat a to už pak nejde odolat.

1) Stejně jaké minulý rok si věřící může vybrat pro získání odpuštění trestů za hříchy zemřelých jiných osm dní v měsíci listopadu a nemusí být po sobě jdoucí. Stejně jako v dušičkovém týdnu je nutná: modlitba za zemřelé na hřbitově, svátost smíření (v rozmezí několika dnů), nemít zalíbení ani v lehkém hříchu, svaté přijímání, modlitba na úmysl papeže.
2) Stejně jako minulý rok se věřící, který nemá možnost návštěvy kostela a hřbitova může modlit doma a získat odpuštění trestů za hříchy zemřelých za těchto podmínek: v duchu se připojit k těm, kteří se modlí na hřbitově, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky (svátost smíření, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl papeže), když se před jakýmkoliv zobrazením Pána Ježíše Krista nebo Panny Marie zbožně pomodlí modlitby za zemřelé, nebo vykonají skutek milosrdenství a obětují přitom dobrotivému Bohu bolesti nebo nesnáze svého života.

Zpovídání: (30 min. před mší sv.)
- čtvrtek 25. 11. 17:30 - 19:00 při adoraci