Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU, HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
od 02. 04. do 09. 04. 2023 - 14. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
02. 04.
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Boženu a Karla Matouškovy a dvoje rodiče
 
Pondělí
03. 04.
PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE 18:00
Chlístov
Za Jaroslava Hakla, rodiče, sourozence a duše v očistci
Úterý
04. 04.
ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE Dnes mše sv. není
Středa
05. 04.
STŘEDA SVATÉHO TÝDNE Dnes mše sv. není
Čtvrtek
06. 04.
ZELENÝ ČTVRTEK 18:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd, za usmíření křivd z minulosti a za požehnání pro rodiny
Pátek
07. 04.
VELKÝ PÁTEK - DEN PŘÍSNÉHO POSTU 15:00
Rokytnice
Velkopáteční obřady
Sobota
08. 04.
VIGILIE SLAVNOSTI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 21:00
Rokytnice
Za donátory a fundátory, dárce a dobrodince farnosti
Neděle
09. 04.
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Zdeňka Berouna, rodiče, žijící rodinu a duše v očistci
  • Po mši sv. jste zváni na Farní kavárnu. 
  • Dnes ve 14:00 bude křížová cesta, kterou tentokrát povede Rosička. Zváni jste všichni.
  • Během křížové cesty bude možnost slavit svátost smíření. Od 14:00 - 15:00 tu bude také P. Jacek Kruczek.
  • Prosím opět 12 mužů, aby se nebálo přijít na Zelený čtvrtek na obřad mytí nohou.
  • Na Velký pátek a Bílou sobotu bude v 08:00 společná modlitba breviáře.
  • Po velkopátečních obřadech se můžete připojit na Křížovou cestu, která povede po Rokytnickém okolí. 
  • Na Velikonoční vigilii si na obnovu křestních slibů prosím přineste své křestní svíce. 
  • Na neděli Zmrtvýchvstání Páně bude též žehnání pokrmů.
  • Na Velikonoční pondělí bude mše sv. v 10:30 v Chlístově.

Možnost svátosti smíření:
- 30 minut před mší sv.
- pondělí 03. 04. v Chlístově 18:30 - 19:30
- dle individuální domluvy