Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 31. 1. do 7. 2. 2021 - 05. týden

neděle 31. 1. 4. neděle v mezidobí
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky
pondělí 1. 2. pondělí 4. týdne v mezidobí
Kostel Rokytnice 17:00 Za Cyrila Nováčka, manželku, živou a zemřelou rodinu
úterý 2. 2. svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
Proglas 18:00 Mše na Proglasu v 18:00
středa 3. 2. nezávazná památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
Kaple Chlístov 17:00 Na poděkování za 75 let života s prosbou o požehnání pro živou a zemřelou rodinu
čtvrtek 4. 2. čtvrtek 4. týdne v mezidobí
Kostel Rokytnice 17:00 Za zemřelého P. Jindřicha Petruchu
18:00 ADORACE 18:00 - 20:00
pátek 5. 2. památka sv. Agáty, panny a mučednice
Kostel Rokytnice 17:00 Za krásná a radostná manželství a rodiny, nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti a za dobrou volbu životního partnera
sobota 6. 2. památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Kostel Rokytnice 07:30 Za rodiče Severinovy, dvě dcery a duše v očistci
neděle 7. 2. 5. neděle v mezidobí
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky

- I tuto neděli je možné přijmout Pána Ježíše v Eucharistii od 10:00 do 11:00.
- Ve čtvrtek po mši sv. bude adorace do 20:00 s možností slavit svátost smíření.
- V pátek je první pátek. Adorace od 15:00 a po mši sv. společná adorace zakončená litaniemi a svátostným požehnáním.
- Někteří z vás již zjisitli, že si lze zarezervovat účast na mši sv. Přečtěte si prosím pozorně pokyny na stránkách farnosti. Vyvarujme se toho, že někdo bude na každé mši sv. a na někoho se za celý měsíc nedostane. Rodina, která má úmysl nemusí rezervovat pět svých členů, s těmi se počítá. Vás mladé prosím, buďte pomocí vašim seniorům a připadně jim účast na mši zarezervujte. Senioři, nebojte se poprosit vaše mladé, aby vám s přihlášením pomohli.
- Chlístovští už objevili i rezervaci mše sv. Podobně bude probíhat rezervace na další období od dubna do června. 
Tříkrálová sbírka, která probíhá letos trochu netradičně přinesla v Rokytnici 19 842,- Kč, v Chlístově 9 762,- Kč a v Markvarticích 2 460,- Kč. Stále je možné přispívat na www.trikralovasbirka.cz. 
- Svátost smíření v tomto týdnu:
Čtvrtek 28. 1. od 18:00 do 20:00, při adoraci
Pátek 29. 1. od 15:00 do 17:00, při adoraci
- Sbírka 31. 1. 2021