Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 17. 1. do 24. 1. 2021 - 03. týden

neděle 17. 1. 2. neděle v mezidobí
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky
pondělí 18. 1. památka Panny Marie, Matka jednoty křesťanů
Dnes mše sv. není
úterý 19. 1. úterý 2. týdne v mezidobí
Proglas 18:00 Mše sv. na Proglasu
středa 20. 1. nezávazná památka sv. Fabiána, papeže a mučedníka
Kaple Chlístov 17:00 Za Václava a Marii Dorůžkovy, živou a  zemřelou rodinu Dorůžkovu a Hradeckou
čtvrtek 21. 1. památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Kostel Rokytnice 17:00 Za Miladu Svobodovu a rodiče Bartejsovy
18:00 Adorace 18:00 - 20:00
pátek 22. 1. nezávazná památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka
Kostel Rokytnice 17:00 Za rodinu Sochnovu s prosbou o zdraví pro dceru Lucii
sobota 23. 1. sobota 2. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Kostel Rokytnice 07:30 Za živou a zemřelou rodinu Vidlákovu a duše v očistci
neděle 24. 1. 3. neděle v mezidobí
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky

- I tuto neděli je možné přijmout Pána Ježíše v Eucharistii od 10:00 do 11:00.
- Ve čtvrtek po mši sv. bude adorace do 20:00 s možností slavit svátost smíření.
- Podle epidemických opatření se mše sv. může účastnit jen rodina, která si zadala úmysl mše sv. V neděli je možnost se účastnit mše sv. prostřednictvím sdělovacích prostředků či pomocí domácí bohoslužby.
- Do 18. 1. je možné přispět do kasiček v Jednotě a v potravinách u Maloušků. Sbírka probíhá i v Chlístově nebo i v Kojeticích a Újezdě, Římově, také do konce příštího týdne.
- Přispívat je možné letos i On-line na stránkách www.trikralovasbirka.cz nebo prostřednictvím DMS.
- Svátost smíření v tomto týdnu:
Čtvrtek 14. 1. od 18:00 do 20:00, při adoraci
- Hledají se zájemci na modlitbu růžence před mší sv. Je v plánu vytvořit rozpis služeb.
- V procesu přípravy je nová podoba farních stránek, která kromě větší přehlednosti bude mít dvě důležité funkce a to rezeravční systém účasti na mši sv. a zaslání žádosti o úmysl mše sv.
- Sbírka 17. 1. 2021