Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 17. 01. do 24. 01. 2021 - 03. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
17. 01.
2. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za farníky
Pondělí
18. 01.
památka Panny Marie, Matka jednoty křesťanů Dnes mše sv. není
Úterý
19. 01.
úterý 2. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Středa
20. 01.
sv. Fabiána, papeže a mučedníka 17:00
Chlístov
Za Václava a Marii Dorůžkovy, živou a  zemřelou rodinu Dorůžkovu a Hradeckou
Čtvrtek
21. 01.
památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice 17:00
Rokytnice
Za Miladu Svobodovu a rodiče Bartejsovy
18:00
Rokytnice
Adorace 18:00 - 20:00
Pátek
22. 01.
sv. Vincence, jáhna a mučedníka 17:00
Rokytnice
Za rodinu Sochnovu s prosbou o zdraví pro dceru Lucii
Sobota
23. 01.
sobota 2. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 07:30
Rokytnice
Za živou a zemřelou rodinu Vidlákovu a duše v očistci
Neděle
24. 01.
3. neděle v mezidobí (Božího slova) 08:00
Rokytnice
Za farníky
- I tuto neděli je možné přijmout Pána Ježíše v Eucharistii od 10:00 do 11:00.
- Ve čtvrtek po mši sv. bude adorace do 20:00 s možností slavit svátost smíření.
- Podle epidemických opatření se mše sv. může účastnit jen rodina, která si zadala úmysl mše sv. V neděli je možnost se účastnit mše sv. prostřednictvím sdělovacích prostředků či pomocí domácí bohoslužby.
- Do 18. 1. je možné přispět do kasiček v Jednotě a v potravinách u Maloušků. Sbírka probíhá i v Chlístově nebo i v Kojeticích a Újezdě, Římově, také do konce příštího týdne.
- Přispívat je možné letos i On-line na stránkách www.trikralovasbirka.cz nebo prostřednictvím DMS.
- Svátost smíření v tomto týdnu:
Čtvrtek 14. 1. od 18:00 do 20:00, při adoraci
- Hledají se zájemci na modlitbu růžence před mší sv. Je v plánu vytvořit rozpis služeb.
- V procesu přípravy je nová podoba farních stránek, která kromě větší přehlednosti bude mít dvě důležité funkce a to rezeravční systém účasti na mši sv. a zaslání žádosti o úmysl mše sv.
- Sbírka 17. 1. 2021