Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU, HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
od 30. 10. do 06. 11. 2022 - 44. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
30. 10.
31. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Marii Svobodovou, manžela a snachu Miroslavu a duše v očistci
Pondělí
31. 10.
sv. Wolfganga, biskupa Dnes mše sv. není
Úterý
01. 11.
SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 18:00
Rokytnice
Za fundátory a donátory, dárce a dobrodince farnosti. Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
Středa
02. 11.
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 19:30
Rokytnice
Za všechny zemřelé farnosti Rokytnice a Újezd
Čtvrtek
03. 11.
sv. Martina de Porres, řeholníka 18:00
Horní Újezd
Za Štěpánku a Jaroslava Vechetovy, dvoje rodiče, sourozence s rodinami a duše v očistci
Pátek
04. 11.
památka sv. Karla Boromejského, biskupa 18:00
Rokytnice
Za krásná a radostná manželství a rodiny, nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti a za dobrou volbu životního partnera
Sobota
05. 11.
sobotní mše s nedělní platností 07:30
Rokytnice
Za Marii Václavkovou a dvoje rodiče
Neděle
06. 11.
32. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Růženu a Stanislava Jakubovy, jejich rodiče a sourozence
Za zemřelou a živou rodinu Jana Mézla a duše v očistci
 • Mše sv. o Slavnosti všech svatých bude v Rokytnici v 18:00.
 • Mše sv. o Vzpomínce na všechny věrné zemřelé bude v Rokytnici až v 19:30.
 • Tento týden je první pátek, budu navštěvovat nemocné. Odpoledne od 15:00 adorace s možností slavit svátost smíření. Po večerní mši sv. společná adorace zakončená svátostným požehnáním.
 • Příští neděli 6. 11.:
  - bude po mši sv. první farní kavárna, všichni jste srdečně zváni po mši sv. na faru. Kdo by chtěl něčím drobným k zakousnutí přispět, tak určitě může.
  - bude dušičková pobožnost na hřbitově od 14:00
  - a začneme tzv. spolčo a to večer od 18:00 na faře
 • Ve dnech 18. 11. - 19. 11. bude opět čtyřiceti hodinová adorace před slavností Ježíše Krista Krále. Zapisovací arch je pod věží. 
Odpustky pro duše v očistci:
- Odpoledne 1. 11. a 2. 11. celý den, lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě kostela a modlitbě Otče náš a Vyznání víry. Dále se vyžaduje svátost smíření (okruh několika dní), nemít zalíbení ani v lehkém hříchu, svaté přijímání ten den a modlitba na úmysl Sv. Otce.
- Od 1. 11 do 8. 11. lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitova a modlitbě za zemřelé. Dále se vyžaduje svátost smíření (okruh několika dní), nemít zalíbení ani v lehkém hříchu, svaté přijímání ten den a modlitba na úmysl Sv. Otce.

Možnost svátosti smíření:
- 30 minut před mší sv., dle individuální domluvy
- pátek 4. 11. od 15:00 při adoraci, případně i po mši sv.