Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU, HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
od 21. 01. do 28. 01. 2024 - 04. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
21. 01.
3. neděle v mezidobí (Božího slova) 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farností Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Miroslavu Svobodovou, její rodiče a živou a zemřelou rodinu Svobodovu
Pondělí
22. 01.
sv. Vincence, jáhna a mučedníka Dnes mše sv. není
Úterý
23. 01.
úterý 3. týdne v mezidobí 18:00
Chlístov
Za Věru Matyášovu, syna Petra a za celou živou a zemřelou rodinu Matyášovu
Středa
24. 01.
památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 18:00
Rokytnice
Za zemřelou Jiřinku Velebovou, za živou a zemřelou rodinu a za rodiče Příhodovy
Čtvrtek
25. 01.
svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 18:00
kaple sv. Václava
Na poděkování za Boží ochranu a pomoc při léčbě syna, s prosbou o brzké uzdravení
Pátek
26. 01.
památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 18:00
Rokytnice
Za společenství modliteb matek, jejich manžele a děti a celou rodinu
Sobota
27. 01.
sobotní mše s nedělní platností 18:00
Chlístov
Za Aloisii Novákovu, manžela, dva zetě a duše v očistci
Neděle
28. 01.
4. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farností Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za fundatory a donátory, dárce a dobrodince farnosti a za všechny obyvatele Újezdu, Kojetic, Mikulovic a Výčap
  • Dnes od 18:00 první setkání nové pastorační rady farnosti.
  • Příští víkend zve společenství Modliteb matek na jejich společné setkání. V pátek po mši sv. v 18:00, v sobotu v 07:30, a v neděli v 18:00. 
  • Blíží se nám Hasičský ples. Mše sv. s nedělní platností bude v sobotu 03. 02. v 18:00. V neděli 04. 02. bude mše pouze mše v 10:30 v Horním Újezdu. Kdo nemá možnost být fyzicky přítomen, ať s klidem v srdci využije TV Noe, Proglas nebo YouTube přenos jiné farnosti. 
  • O Popeleční středě 14. 02. bude mše sv. pouze v Rokytnici.
  • Chystá se farní pouť do Kostelního Vydří a to v sobotu 09. 03. Přihlašování bude.
  • O dvou sobotách 23. 03. a 06. 04. proběhne v naší farnosti kurz Katecheze dobrého Pastýře. Je určen nejen zájemcům o vyučování náboženství. Přihlásit se mohou také Ti, kteří chtějí touto formou rozvíjet víru svých dětí v rodinách. Přihlašování bude.
  • Farní tábor letos bude v termínu 14. 07. - 20. 07. a "Akce voda" pro kluky 25. 08. - 27. 08.