Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU, HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
od 31. 03. do 07. 04. 2024 - 14. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
31. 03.
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farností Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Jana Koukala, dvoje rodiče a duše v očistci
Za Jana a Marii Svobodovy, snachu Miroslavu, vnuky a pravnuky
Pondělí
01. 04.
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 08:00
Chlístov
Za živé a zemřelé obyvatele Chlístova, za požehnání pro rodiny a celou obec
Úterý
02. 04.
ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM Dnes mše sv. není
Středa
03. 04.
STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18:00
Horní Újezd
( volná intence )
Čtvrtek
04. 04.
ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 07:30
Rokytnice
Za rodinu Svobodovu, Bohmovu a duše v očistci
Pátek
05. 04.
PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18:00
Rokytnice
Za krásná a radostná manželství a rodiny, nová kněžská a řeholní povolání z našich farností a za dobrou volbu životního partnera
Sobota
06. 04.
SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 07:30
Rokytnice
Za zemřelou Janu Štorkovou a za duše v očistci
Neděle
07. 04.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farností Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Zdeňka Berouna, jeho rodiče, žijící rodinu a duše v očistci

Za Boženu a Karla Matouškovy a duše v očistci
  • V pátek je první pátek budu navštěvovat první skupinu nemocných. Od 15:00 adorace s možností slavit svátost smíření.
  • V sobotu od 06. 04. budeme pokračovat v kurzu Katecheze Dobrého pastýře.
  • V sobotu 06. 04. taktéž bude pěší pouť z Lukova do Přibyslavic s krátkou zastávkou v Rokytnici.
  • V neděli 07. 04. se uskuteční při mši sv. společné slavení svátosti nemocných.
  • Příští neděli jste rovněž zváni po mši sv. na Farní kavárnu. Od 14:00 nás čeká další příprava na první sv. přijímání.