Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 15. 05. do 22. 05. 2022 - 20. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
15. 05.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:00
Rokytnice
Za farníky
Pondělí
16. 05.
svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka Dnes mše sv. není
Úterý
17. 05.
úterý 5. velikonočního týdne 18:00
Rokytnice
Za Josefa a Františku Hobzovy, sourozence a dceru Květoslavu
Středa
18. 05.
středa 5. velikonočního týdne 18:00
Chlístov
Za rodiče Hájkovy, zetě, za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
Čtvrtek
19. 05.
čtvrtek 5. velikonočního týdne 19:15
Rokytnice
ADORACE
Pátek
20. 05.
památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze 05:00
Rokytnice
Smírná adorace s poděkováním za příklad života P. Jana Buly
18:00
Rokytnice
Za živou a zemřelou rodinu Kejdovu, Rolníkovu, Škrdlovu a přízeň
Sobota
21. 05.
svátek Výročí posvěcení katedrály 14:00
Rokytnice
Na poděkování za život a působení P. Jana Buly v Rokytnické farnosti, za usmíření křivd z minulosti s prosbou o požehnání pro celou farnost
Neděle
22. 05.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:00
Rokytnice
Za farníky
10:30
Chlístov
Za živou a zemřelou rodinu Hořínkovu, Havelkovu, Jůzovu a duše v očistci
  • V pátek 20. 05. uběhne 70 let od justiční vraždy P. Jana Buly. V 05:00 bude opět smírná adorace s poděkováním za příklad života P. Jana Buly.
  • V sobotu 21. 05. si připomeneme výročí popravy P. Jana Buly při mši sv. v 14:00. Po mši sv. bude následovat odhalení pomníku P. Janu Bulovi na prostranství před kostelem, následovat bude přednáška historika Michala Stehlíka na téma Babických vražd.
  • V pátek pokračujeme v přípravě dětí a rodičů na první sv. přijímání a zpověď.
  • Už je otevřeno přihlašování na farní tábor "DOVOLENÁ SNŮ", který se uskuteční v termínu
    17. 07. - 23. 07. 2022. Více informací na stránkách farnosti.
  • Do konce května je možnost se přihlásit na soustředění se scholičkou. Přihlášky u Veroniky Velebové a v sakristii.

Zpověď:
- Rokytnice čtvrtek 19. 05. od 19:15 - 20:00 (při adoraci).
- 30 minut před mší sv.
- Dle individuální domluvy