Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 8. 11. do 15. 11. 2020 - 46. týden

neděle 8. 11. 32. neděle v mezidobí
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky
pondělí 9. 11. svátek Posvěcení lateránské baziliky
Kaple Chlístov 17:00 Za * a + rodinu Habešovu
úterý 10. 11. památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Kostel Rokytnice 17:00 Na poděkování za 25 let působení společenství Modliteb Matek
středa 11. 11. památka sv. Martina Tourského, biskupa
Kaple Chlístov 17:00 Za Jaroslava Štveráčka, rodiče a bratra
čtvrtek 12. 11. památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Kostel Rokytnice 17:00 Za * a + rodinu Svobodovu a Špačkovu
 
pátek 13. 11. památka sv. Anežky České, panny
Kostel Rokytnice 17:00 Za rodiče Severinovi a dvě děti
sobota 14. 11. sobota 32. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Kostel Rokytnice 07:30 Za rodiče Herynkovy, živou a zemřelou rodinu
neděle 15. 11. 33. neděle v mezidobí
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky

- V rámci individuální duchovní služby je možné po shlédnutí mše sv. nebo prožití Domácí bohoslužby přijmout Pána Ježíše v Eucharistii každou neděli od 10:00–12:00.
- Mše sv. se smí účastnit rodina, která si zadala úmysl mše sv.
- Každý čtvrtek po mši sv. je adorace při které je možné slavit svátost smíření.
- Otec biskup Vojtěch vyhlašuje na čtyři středy 11. 11., 18 11., 25. 11. a 2. 12. v brněnské diecézi dobrovolný vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž můžeme přidat také almužnu na dobrý účel. To vše stále ve spojení s modlitbou. Vyhlášené dny bude takto prožívat s každým, kdo se připojí.
- Podobně jako na jaře je možné se spojit v modlitbě růžence za ukončení pandemie, a to každý den ve 20:00.
- Děkuji za všechny finanční dary pro farnost, které ke mně doputovaly.
Pokud nemám tento rok možnost získat plnomocné odpustky v týdnu od 1. 11. do 8. 11. tak:
- lze dušičkové odpustky z 2. 11 získat v kterýkoli jiný den měsíce listopadu po splnění obvyklých podmínek.
- lze dušičkové odpustky z 1. 11. – 8. 11. získat v kterýchkoli jiných osm dní měsíce listopadu po splnění obvyklých podmínek.
Ti, kdo nemohou letos 1. 11. – 8. 11. do kostela či na hřbitov (nemoc, stáří, karanténa) mohou získat odpustky doma před zobrazením Krista nebo Panny Marie za těchto podmínek:
V duchu se připojit k těm, kdo navštěvují kostel či hřbitov, zříci se jakéhokoli hříchu, vzbudit úmysl přijmout eucharistii, vykonat zpověď a pomodlit se za Svatého Otce, jakmile to bude možné, pomodlit se za zemřelé nebo vykonat skutek milosrdenství spojený s obětováním svých těžkostí Bohu.