Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 07. 11. do 14. 11. 2021 - 45. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
07. 11.
32. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za farníky
Pondělí
08. 11.
pondělí 32. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Úterý
09. 11.
svátek Posvěcení lateránské baziliky Dnes mše sv. není
Středa
10. 11.
památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 17:00
Chlístov
Za Jaroslava Štverářčka, bratra, rodiče a duše v očistci
Čtvrtek
11. 11.
památka sv. Martina Tourského, biskupa 17:00
Rokytnice
Za živou a zemřelou rodinu Musilovu a Václavkovu
17:30
Rokytnice
ADORACE se zpovídáním
Pátek
12. 11.
památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 17:00
Rokytnice
Za zemřelou Danu Svobodovou a živou rodinu
Sobota
13. 11.
památka sv. Anežky České, panny 07:30
Rokytnice
Za rodinu Slatinských a na poděkování za všechny děti
Neděle
14. 11.
33. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za farníky
10:30
Chlístov
Za Miluši Růžičkovou, živou a zemřelou rodinu Růžičkovu a Svobodovu
  • Dušičková pobožnost na hřbitově bude dnes v 14:00.
  • Před Slavnostní Ježíše Krista Krále bude opět 40 hodinová adorace. Zapisování na adorační službu je pod věží. 

Pro naše zemřelé je možno po celý listopad vyprosit odpuštění všech trestů za hříchy:
1) Stejně jaké minulý rok si věřící může vybrat pro získání odpuštění trestů za hříchy zemřelých jiných osm dní v měsíci listopadu a nemusí být po sobě jdoucí. Stejně jako v dušičkovém týdnu je nutná: modlitba za zemřelé na hřbitově, svátost smíření (v rozmezí několika dnů), nemít zalíbení ani v lehkém hříchu, svaté přijímání, modlitba na úmysl papeže.
2) Stejně jako minulý rok se věřící, který nemá možnost návštěvy kostela a hřbitova může modlit doma a získat odpuštění trestů za hříchy zemřelých za těchto podmínek: v duchu se připojit k těm, kteří se modlí na hřbitově, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky (svátost smíření, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl papeže), když se před jakýmkoliv zobrazením Pána Ježíše Krista nebo Panny Marie zbožně pomodlí modlitby za zemřelé, nebo vykonají skutek milosrdenství a obětují přitom dobrotivému Bohu bolesti nebo nesnáze svého života.

Zpovídání: (30 min. před mší sv.)
- čtvrtek 11. 11. 17:30 - 19:00 při adoraci