Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 05. 12. do 12. 12. 2021 - 49. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
05. 12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 08:00
Rokytnice
Za farníky
Pondělí
06. 12.
památka sv. Mikuláše 17:00
Rokytnice
Na poděkování za 85 roků života s prosbou o požehnání pro celou rodinu Svobodovu a Cejpkovu
Úterý
07. 12.
památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve Dnes mše sv. není
Středa
08. 12.
SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 06:00
Chlístov
Za rodiče Trybučkovy a syna
Čtvrtek
09. 12.
čtvrtek 2. adventního týdne 17:00
Rokytnice
Za Karla Svobodu, manželku, živou a zemřelou rodinu
Pátek
10. 12.
pátek 2. adventního týdne 17:00
Rokytnice
Za rod Jeřábků a Pacasů a duše v očistci
Sobota
11. 12.
sobotní památka Panny Marie 06:00
Rokytnice
Za rodinu Bártíkovu, Novákovu, příbuzné a duše v očistci
Neděle
12. 12.
3. NEDĚLE ADVENTNÍ (Gaudete) 08:00
Rokytnice
Za farníky
10:30
Chlístov
Za rodinu Blažkovu a Okřinovu
  • Adventní duchovní obnova pro mládež a to o víkendu 17. 12. - 19. 12. Tématem bude "Modlitba".
  • Epidemická opatření: Čelenové jedné rodiny jsou u sebe. Nosíme respirátory - lidé s chronickým respiračním onemocněním, či jinými potížemi mohou mít chirurgickou roušku nebo i bez respirátoru. Dezinfikujeme si ruce. Pozdravení pokoje - Členové jedné rodiny si mohou podat ruce, manželé políbit. Mezi nečleny jedné rodiny probíhá pozdravení pokoje úklonou a slovy: "Pokoj tobě."
  • Kdo by chtěl vytvořit vlastní synodní skupinku - je to stále možné. Farním koordinátorem synodálního procesu je Janča Štefánková, nebojte se též na ni s jakýmkoli dotazem obrátit.

 

Zpovídání: (30 min. před mší sv., kromě rorátů)
- čtvrtek 09. 12. 17:30 - 19:00 při adoraci