Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 06. 02. do 13. 02. 2022 - 06. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
06. 02.
5. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za farníky
Pondělí
07. 02.
pondělí 5. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Úterý
08. 02.
úterý 5. týdne v mezidobí 18:00
Rokytnice
Za živou a zemřelou rodinu Blažkovu, Haklovu, Václavkovu a duše v očistci
Středa
09. 02.
středa 5. týdne v mezidobí 08:00
Rokytnice
08:00 - 18:00  Adorační den farnosti
17:00
Chlístov
Za živou a zemřelou rodinu Ryglovu, Krutišovu a za duše v očistci
Čtvrtek
10. 02.
památka sv. Scholastiky, panny 17:00
Rokytnice
Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Rybkovu a Špačkovu
Pátek
11. 02.
Panny Marie Lurdské 17:00
Rokytnice
Za živou a zemřelou rodinu Vojtíškovu a Štveráčkovu
Sobota
12. 02.
sobota 5. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie Dnes mše sv. není
Neděle
13. 02.
6. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za farníky
10:30
Chlístov
Za Květu Zerzánkovou, živou a zemřelou rodinu Zerzánkovu
  • Děkuji chlapům za chystání a úklid vánoční výzdoby. 
  • V úterý bude mše sv. od 18:00.
  • Ve středu 9. 2. je v naší farnosti adorační den a den vzájemných modliteb za Kněžský seminář v Olomouci.
  • Duchovní obnova pro mládež bude v termínu 18. 3. - 20. 3. a budeme pokračovat v tématu "Modlitba".
  • První sv. přijímání dětí bude letos 12. 6. 2022 při mši sv. v 10:30. Přihlašování se otevře na konci února. Příprava začne 1. 4. 2022 páteční večerní mší svatou.

Zpovídání: 30 min. před mší sv.
čtvrtek 10. 2. 17:30 - 19:00 při adoraci
a také dle individuální domluvy