Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU, HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
od 29. 10. do 05. 11. 2023 - 44. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
29. 10.
30. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Ke cti sv. Judy Tadeáše

Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu
Pondělí
30. 10.
pondělí 30. týdne v mezidobí 18:00
Chlístov
Zaživou a zemřelou rodinu Hořínkovu, Havelkovu, Jůzovu a za duše v očistci
Úterý
31. 10.
úterý 30. týdne v mezidobí 07:30
Rokytnice
Za Františka Vejmelku, manželku, živou a zemřelou rodinu
Středa
01. 11.
SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 19:00
Rokytnice
Za fundátory a donátory, dárce a dobrodince farnosti, za všechny zemřelé farníky
Čtvrtek
02. 11.
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 18:00
Horní Újezd
Za Štěpánku Vechetovou, manžela, dvoje rodiče a sourozence s rodinami a za duše v očistci
Pátek
03. 11.
pátek 30. týdne v mezidobí 18:00
Rokytnice
Za krásná a radostná manželství a rodiny, nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti a za dobrou volbu životního parnera
Sobota
04. 11.
památka sv. Karla Boromejského, biskupa 07:30
Rokytnice
Na poděkování za 25 let společného života s prosbou o požehnání pro celou rodinu
Neděle
05. 11.
31. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd a za zemřelé kněze a biskupy brněnské diecéze
10:30
Horní Újezd
Za Růženu a Stanislava Jakubovy, jejich rodiče a sourozence

Za Josefa Svobodu, syna a celou přízeň
 • Dnes od 18:00 jste zváni na další Večer chval.
 • Před dušičkové zpovídání bude v pondělí 30. 10. od 16:30 - 17:30. v Rokytnici, přijede o. Jacek Kruczek. Případně lze využít zpovídání v Přibyslavicích v neděli 29. 10. v 15:00. 
 • Mše sv. na Slavnost všech svatých 01. 11. bude začínat až v 19:00. Památka všech věrných zemřelých bude při mši v 18:00 v Horním Újezdu. 
 • V pátek je první pátek, budu navštěvovat první skupinu nemocných. Od 15:00 adorace s možností slavit svátost smíření - lze využít k dušičkové zpovědi.
 • V sobotu budu navštěvovat druhou skupinu nemocných.
 • Dušičková pobožnost na hřbitově bude v neděli 05. 11. od 13:30 na hřbitově v Rokytnici.
 • Farní kavárna bude taktéž příští neděli 05. 11. po mši sv.  
 • Odpustky pro duše v očistci:
  - Odpoledne 01. 11. a 02. 11. celý den, lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě kostela a modlitbě Otče náš a Vyznání víry. Dále se vyžaduje svátost smíření (okruh několika dní), nemít zalíbení ani v lehkém hříchu, svaté přijímání ten den a modlitba na úmysl Sv. Otce.
  - Od 01. 11 do 08. 11. lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitova a modlitbě za zemřelé. Dále se vyžaduje svátost smíření (okruh několika dní), nemít zalíbení ani v lehkém hříchu, svaté přijímání ten den a modlitba na úmysl Sv. Otce.