Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 31. 01. do 07. 02. 2021 - 05. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
31. 01.
4. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za farníky
Pondělí
01. 02.
pondělí 4. týdne v mezidobí 17:00
Rokytnice
Za Cyrila Nováčka, manželku, živou a zemřelou rodinu
Úterý
02. 02.
svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) Dnes mše sv. není
Středa
03. 02.
sv. Blažeje, biskupa a mučedníka 17:00
Chlístov
Na poděkování za 75 let života s prosbou o požehnání pro živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek
04. 02.
čtvrtek 4. týdne v mezidobí 17:00
Rokytnice
Za zemřelého P. Jindřicha Petruchu
18:00
Rokytnice
ADORACE 18:00 - 20:00
Pátek
05. 02.
památka sv. Agáty, panny a mučednice 17:00
Rokytnice
Za krásná a radostná manželství a rodiny, nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti a za dobrou volbu životního partnera
Sobota
06. 02.
památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 07:30
Rokytnice
Za rodiče Severinovy, dvě dcery a duše v očistci
Neděle
07. 02.
5. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za farníky
- I tuto neděli je možné přijmout Pána Ježíše v Eucharistii od 10:00 do 11:00.
- Ve čtvrtek po mši sv. bude adorace do 20:00 s možností slavit svátost smíření.
- V pátek je první pátek. Adorace od 15:00 a po mši sv. společná adorace zakončená litaniemi a svátostným požehnáním.
- Někteří z vás již zjisitli, že si lze zarezervovat účast na mši sv. Přečtěte si prosím pozorně pokyny na stránkách farnosti. Vyvarujme se toho, že někdo bude na každé mši sv. a na někoho se za celý měsíc nedostane. Rodina, která má úmysl nemusí rezervovat pět svých členů, s těmi se počítá. Vás mladé prosím, buďte pomocí vašim seniorům a připadně jim účast na mši zarezervujte. Senioři, nebojte se poprosit vaše mladé, aby vám s přihlášením pomohli.
- Chlístovští už objevili i rezervaci mše sv. Podobně bude probíhat rezervace na další období od dubna do června. 
Tříkrálová sbírka, která probíhá letos trochu netradičně přinesla v Rokytnici 19 842,- Kč, v Chlístově 9 762,- Kč a v Markvarticích 2 460,- Kč. Stále je možné přispívat na www.trikralovasbirka.cz. 
- Svátost smíření v tomto týdnu:
Čtvrtek 28. 1. od 18:00 do 20:00, při adoraci
Pátek 29. 1. od 15:00 do 17:00, při adoraci
- Sbírka 31. 1. 2021