Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 15. 08. do 22. 08. 2021 - 33. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
15. 08.
SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 08:00
Rokytnice
Za farníky
Pondělí
16. 08.
sv. Štěpána Uherského Dnes mše sv. není
Úterý
17. 08.
úterý 20. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Středa
18. 08.
středa 20. týdne v mezidobí 18:00
Chlístov
Za rodiče Zerzánkovy, syna Ivana, Karolínku Hrochovu a duše v očistci
Čtvrtek
19. 08.
čtvrtek 20. týdne v mezidobí 18:00
Rokytnice
Za Adolfa Vojtíška, rodinu Vojtíškovu a Štveráčkovu a za duše v očistci
Pátek
20. 08.
památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 18:00
Rokytnice
Na poděkování za 60 let společného života s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
Sobota
21. 08.
památka sv. Pia X., papeže 07:30
Rokytnice
Za Václava a Marii Vejmelkovy, živou a zemřelou rodinu
Neděle
22. 08.
21. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za farníky
10:30
Chlístov
Za Vladislava Krátkého, rodiče Krátkých a Fučíkovy, živou i zemřelou rodinu
  • Pod věží jsou k dispozici "Evangelia na každý den 2022". Opět jsme od Paulínek dostali slevu, takže zůstáváme jako minulý rok na 100,- Kč. Hotovost prosím dejte do košíku. Při platbě na účet uveďte jen a pouze: "dar farnosti".
  • Blíží se nám také školní rok. Hodiny náboženství prvního stupně budou opět ve škole pod vedením Marcely Blažkové. Přihlášky dostanou děti ve škole. Na faře pak hodiny náboženství budou ve středu v odpoledních hodinách. Přihlášky budou přes google formulář na stránkách farnosti.
  • V sobotu 4. 9. hodlají uzavřít církevní sňatek v bazilice sv. Prokopa v Třebíči Lukáš Hakl a Anna Nováková. Pokud by někdo věděl o překážce k uzavření tohoto zamýšleného manželství, ať ji sdělí duchovnímu správci. Jinak snoubencům vyprošujme hojnost darů Ducha Svatého.
  • Už je to tak. Budu mít 40 let. Proto bych vás rád v osudný den v sobotu 28. 8. od 16:00 pozval na farní zahradu na takovou malou oslavu. Jídlo bude, pití bude, když bude hezky zakončíme to hezkým filmem. Všichni jste srdečně zváni!
    - součástí oslavy bude druhý ročník soutěže "O nejlepší stejk" - zápis do soutěže vzadu pod věží
    - součástí oslavy bude první ročník soutěže "O nejlepší štrůdl" - zápis do soutěže vzadu pod věží
    - Ostatní přijďte i když nebudete soutěžit. Zváni jsou všichni farníci.

Zpovídání:
- čtvrtek 19. 08. od 18:30 do 20:00 při adoraci