Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 27. 12. do 03. 01. 2021 - 53. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
27. 12.
svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 08:00
Rokytnice
Za farníky a všechny manžele
Pondělí
28. 12.
svátek sv. Mláďátek, mučedníků Dnes mše sv. není
Úterý
29. 12.
sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka Dnes mše sv. není
Středa
30. 12.
středa 1. týdne po Narození Páně 17:00
Chlístov
Za Josefa a Dagmar Chromých, celou živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek
31. 12.
sv. Silvestra I., papeže 16:00
Rokytnice
Na poděkování za uplynulý rok 2020 s prosbou o ochranu a požehnání do nového roku
23:55
Rokytnice
ADORACE s požehnáním do nového roku obci a všem lidem dobré vůle
Pátek
01. 01.
SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE 10:30
Rokytnice
Za fundátory a donátory, dárce a dobrodince farnosti a za všechny farníky
Sobota
02. 01.
památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve 07:30
Rokytnice
Za Karla Svobodu, živou a zemřelou rodinu
Neděle
03. 01.
2. neděle po Narození Páně 08:00
Rokytnice
Za farníky
- I tuto neděli je možné přijmout Pána Ježíše v Eucharistii od 10:00 do 11:00.
- Podle epidemických opatření se mše sv. může účastnit jen rodina, která si zadala úmysl mše sv.

- Od dnešní neděle se zapisují zvláštní výročí úmyslů mše sv. Zapsat je možno elektronicky (sms, email, messenger, Whatsapp) nebo napište (čitelně) úmysl s tel. číslem na papír a hoďte do farní poštovní schránky. Sdělte prosím tuto možnost těm, kteří nás nesledují.

27. 12. Svátek sv. rodiny - pouze přes YouTube kanál farnosti
08:00 mše sv. (sv. přijímání 10:00 – 11:00)

31. 12. Silvestr - pouze přes YouTube kanál farnosti
16:00 - mše sv. na poděkování za uplynulý rok
23:55 – 01:00 Adorace s požehnáním do nového roku obci a všem lidem dobré vůle – také na YouTube kanálu farnosti

1. 1. Slavnost Matky Boží Panny Marie - pouze přes YouTube kanál farnosti
10:30 – mše sv. (sv. přijímání 14:00 – 15:00)